Nyheter

Swedavia och Bockasjö bildar joint venture

Swedavia, via dotterbolaget Swedavia Real Estate, har tillsammans med Bockasjö AB tecknat avtal om den fortsatta utvecklingen av logistikfastigheter vid Göteborg Landvetter Airport.

Avtalet innebär att ett joint venture bildas och i ett första skede att mark färdigställs för byggnation av logistikfastigheter motsvarande cirka 100 000 kvadratmeter.

Avtalet innebär att parterna gemensamt skall utveckla området kring Göteborg Landvetter Airport avseende logistiketableringar. I ett första skede färdigställs 170 000 kvadratmeter mark som möjliggör byggnation av cirka 100 000 kvadratmeter färdiga logistikfastigheter för hyresgäster inom logistikområdet men också andra aktörer som önskar större ytor för lager och kontor.

Detaljplanen för området beräknas ha vunnit laga kraft innan sommaren i år och när så skett kommer omfattande markarbeten för hela området att påbörjas. Inflyttning i första fastigheten beräknas ske under våren 2017.