Nyheter

Swedavias nya huvudkontor

Det nya kontoret rymmer cirka 530 personer.

Midroc har av Swedavia fått i uppdrag att utföra en om- och tillbyggnad av en kontorsfastighet på Stockholm Arlanda Airport. Fastigheten blir Swedavias nya huvudkontor.


Swedavias nya huvudkontor inreds för ett aktivitetsbaserat arbetssätt för cirka 530 personer samt konferens- och möteslokaler.
– Jag är övertygad om att ett modernt och aktivitetsbaserat huvudkontor skapar en kreativ, nätverkande och variantionsrik arbetsmiljö som utvecklar både samarbete och företagskultur. Trivsel och engagemang bidrar till stolthet internt och gör oss samtidigt attraktiva för framtida nya medarbetare, säger Marie Wiksborg, HR-direktör på Swedavia.
Swedavias målsättning är att kunna inviga det nya huvudkontoret på Stockholm Arlanda Airport under det andra kvartalet 2017.

Jenny Marcuson