Nyheter

Swerock misstänks <br></br> för olaglig dumpning

Peab-företaget Swerock anklagas av Båstad kommun för att ha dumpat kreosotimpregnerade järnvägssyllar. Syllarna misstänks ligga i ett gammalt stenbrott nära Båstad.

Syllarna ska ha täckts över med schaktmassor. Kreosot är en destillationsprodukt från stenkolstjära och innehåller många cancerframkallande ämnen.

— Om syllarna är nergrävda i stenbrottet finns det risk för att kreosoten läcker ut i grundvattnet, säger Båstads miljöchef Jörgen Hanak till SVT.

Han uppger att om inte Swerock kan förklara vad de har gjort med syllarna så kommer företaget att anmälas för brott mot miljölagen.

Peab medger att det finns kvar syllar i stenbrottet. Företagets vd Mats Paulsson hävdar dock att dotterbolaget Swerock enbart lämnat kvar de sliprar som behövs för att stoppa ras i stenbrottet. De ska finnas i en vägg på 25 meter som står inne vid bergkanten för att undvika ras.