Nyheter

Systematiskt arbete har gett fler kvinnor till WSP

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP.

WSP har lagt fokus på att öka andelen kvinnor generellt i företaget och fler kvinnor bland cheferna. Andelen chefer har ökat med 10 procentenheter på tre år tack vare en likabehandlingsplan. Det presenterar WSP på Internationella kvinnodagen.

År 2014 var andelen kvinnor på WSP 33 procent och bland cheferna 17 procent. I Likabehandlingsplanen sattes mål på 36 procent kvinnor totalt och 25 procent bland cheferna. Idag är andelen kvinnor totalt 37 procent och bland cheferna är 27 procent kvinnor.

– Det känns fantastiskt kul att vårt systematiska och långsiktiga arbete burit frukt. Det här är ingen ”quick fix” utan det kräver ett stort engagemang och förståelse i hela organisationen. WSP har en unik företagskultur med starka värderingar och genuint engagemang. Det bådar gott för det fortsatta arbetet framåt, säger Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP i ett pressmeddelande.

Chefsutbildning, tydliga signaler i interna policyer och att ha som mål att alltid ha minst en kvinnlig kandidat vid rekryteringar i de grupper där andelen kvinnor är lägre än män, är några av de åtgärder som har bidragit till förändringen.

Jenny Marcuson Fors