Nyheter

Systematiskt fusk enligt Byggnads uppföljande granskning

Johan Lindholm, ordförande Byggnads. Foto: Byggnads

Byggnads har efter en specialgranskning av ett antal östeuropeiska byggbolag konstaterat ett systematiskt fusk med arbetstid, löner och ersättningar. Företagen har tidigare uppmärksammats av det branschgemensamma initiativet Byggmarknadskommissionen, som idag presenterar sin slutrapport med förslag på hur branschen ska komma till rätta med fusk och kriminalitet.

Byggnads har under hösten genomfört en specialgranskning av ett antal östeuropeiska bolag över hela landet. Det handlar om en uppföljande granskningen av de företag som Byggmarknadskommissionen identifierade i höstas och överlämnade till Byggnads. Byggnads har fokuserat på vilken typ av brott det är frågan om.

Resultatet är ett systematiskt fusk med arbetstid, löner och ersättningar, samt ett utbrett fusk med registrering mot utstationeringsregister och ID-kort. I en mer detaljerad lista framgår att det till exempel kan handla om att företaget struntat i OB-ersättning, fuskat med A1 intyg, haft ogiltiga anställningsavtal samt betalat timlöner på 37 kronor.

– Vår granskning visar den bistra verkligheten i byggbranschen. Konsekvensen blir, utöver oacceptabla arbetsförhållanden för individen, lönedumpning som konkurrerar ut svenska företag, stora summor i uteblivna skatteintäkter och ett skuggsamhälle där vi inte har en aning om vilka som egentligen befinner sig i och arbetar i landet, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, i ett pressmeddelande.

De granskade företagen, som är från Polen, Estland, Lettland och Slovakien, har verkat i bland annat Göteborg, Jönköping, Örebro och Uppsala. De har i många fall varit anlitade som underentreprenörer i projekt som drivs av stora svenska bolag, något som Byggnads tycker är extra allvarligt.

– Det är extra allvarligt att de här företagen arbetar under stora seriösa bolag, inte sällan på projekt bekostade av skattepengar. Storföretagen måste skärpa sina interngranskningar, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Byggmarknadskommissionen som lanserades 2020 och leds av Stefan Attefall, är ett branschgemensamt initiativ för att kartlägga rådande förhållanden på den svenska byggmarknaden och föreslå åtgärder som främjar en långsiktig utveckling av en sund, hållbar och attraktiv byggbransch. I höstas polisanmälde Byggmarknadskommissionen tolv byggföretag för olika typer av arbetslivskriminalitet. 

Idag presenterar kommissionen sin slutrapport på ett seminarium, som Byggvärlden bevakar. Byggmarknadskommissionen har under två års tid kartlagt och analyserat arbetslivskriminalitet inom byggsektorn, och syftet med slutrapporten är att presentera förslag och åtgärder för att komma till rätta med fusket.

Bland annat kommer generaldirektörerna från Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket och Arbetsmiljöverket medverka. Även ordförande för delegationen mot arbetslivskriminalitet, Ola Pettersson, deltar. Bland talarna finns också bostadsminister Johan Danielsson, Skanskas vd Gunnar Hagman, Johan Lindholm, Förbundsordförande, Byggnads och Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Byggföretagen.