Nyheter

Täby anmäler sig själva till Konkurrensverket

Täby kommun har idag lämnat in en anmälan till Konkurrensverket. Bakgrunden är att kommunen i en intern granskning funnit att byggnadsentreprenader som kommunen ansvarar för i Täby centrumområdet kan ha skett i strid mot lagen om offentlig upphandling.

Täby kommun har inte haft för avsikt att åsidosätta upphandlingslagstiftningen och tar därför misstanken om otillåtna direktupphandlingar på största allvar. För att understryka allvaret gör kommunen därför själv en anmälan till den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Stadsbyggnadschefen Johanna Dillén säger i en kommentar:

– Täby kommun ska naturligtvis följa de lagar och regler som finns inom området. När jag fick vetskap om att upphandling troligen inte skett på ett korrekt sätt valde vi att själva göra en anmälan till Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. Vi har insett att det sannolikt begåtts fel och nu gör vi vad vi kan för att rätta till det och framförallt säkerställa att det inte inträffar igen.