Nyheter

Täby C – Strabags stora utmaning

När Täby Centrum i norra Stockholm byggs ut måste hänsyn tas till både boende, handel, polis, sjukhus, parkeringsmöjligheter och grundvattennivåer. Ett av Strabags första – och största – kommersiella projekt på svensk mark är en riktig utmaning.

En gigantisk grop har ersatt den tidigare parkeringsplatsen framför Täby centrum, ett av Stockholms största köpcentrum.  Hela Täby centrum, som ägs av Unibail-Rodamco, är under genomgripande omvandling. Bristen på parkeringsplatser har länge varit ett akut problem.  Därför utökas antalet parkeringsplatser från 2 400 till 3 200. Själva köpcentrumet har också vuxit ur sin kostym. De de 160 butikerna ska bli 230. 

Arbetet utförs av Strabag Projektutveckling AB. Som underleverantör för mark- och betongarbetena anlitades Strabag Sverige AB, före detta Oden Anläggningsentreprenad som Strabag köpte upp 2008.  Strabag har kontrakt att på totalentreprenad bygga ut och renovera Täby centrum. I projektet ingår ett nytt parkeringsgarage i tre plan, 30 000 kvadratmeter nya handelsytor, påbyggnad av ett befintligt garage samt ett utomhustorg. Strabags kontrakt är värt över 1 700  miljoner kronor.

I september 2011 började Strabag med sprängnings- och grävarbetena. Närmare bestämt handlar det om en yta på 16 000 kvadratmeter som grävts upp. Schaktet är 10-12 meter djupt. 

Vi har forslat bort 180 000 kubikmeter schaktmassor, varav 85 000 kubikmeter berg har sprängts bort. Massorna har bland annat körts till Ullnatippen, berättar Johan Håkansson, projektchef på Strabag Sverige. 

Nere i gropen råder full aktivitet. Parallellt med att man gjuter betongplattor och väggar monteras prefab-stommen till garaget.  Hela schaktgropen har tätats så att man inte ska få något grundvattenläckage.

Vi trodde att vi kunde få problem med grundvattnet, men det har gått väldigt bra. Vi pumpar tio liter /minut och det är långt under vattendomen.

För att inte handeln i centrumet ska ta stryk måste Strabag upprätthålla en viss P-balans, ett visst antal parkeringsplatser måste hållas öppna under hela byggtiden. För att klara av att förse besökarna med P-plaser inledde Strabag med att bygga på en våning på ett befintligt garage. På så sätt skapade man 250 nya parkeringsplatser som ersättning för dem som försvann i och med schaktgropen.

Men Täby centrum är mycket mer än bara handel. Köpcentrumet utgör kärnan i Täby kommun. Här finns all medborgarservice såsom vård, polis, bibliotek, kultur, kyrka, idrottshallar med mera.

Polisstationen i Täby centrum, med tillhörande häkte, måste fungera som vanligt under byggtiden, trots att den nästan balanserar på kanten till schaktgropen.

Polisen måste ha access till sitt garage under hela byggtiden. Därför har vi prioriterat “deras hörn” när vi sprängt och schaktat, berättar Johan Håkansson.

Under en period fick polisbilarna köra genom grusgropen. Vi var tvungna att göra en väg som var så pass bra att den skulle klara utryckning. Dessutom gällde det att se till att inga maskiner eller lastbilar stod i vägen för polisen, tillägger Thomas Lindberg, Strabags platschef. 

Logistiken har överhuvudtaget krävt omsorgsfull planering. Trafiken leds via en separat bygginfart och varje leverans måste bokas via ett logistik-system så att inga krockar uppstår. 

Den tunga trafiken, buller och sprängningar är något som handlarna, men också Täby Närsjukhus, varit oroliga för. Däremot har man inte haft några problem med de boende i området.

Produktionen är igång hela dygnet. I gropen jobbar vi klockan 7-22, men inne i köpcentrumet arbetar vår personal nattskift, mellan klockan tio på kvällen och nio på morgonen. Detta för att inte störa handeln. För att tillmötesgå sjukhuset väljer vi att inte spränga för tidigt på morgonen, säger Johan Håkansson.

Totalt har Strabag 250-300 yrkesarbetare på plats, dels egen personal men också irländsk arbetskraft från en inhyrd byggentreprenör, ICDS Constructors Ltd.

I mars 2015 ska hela projektet vara klart, men redan i september 2013 ska det nya parkeringsgaraget och torget invigas och i oktober 2012 ska ombyggnaden av den så kallade 90-talsdelen av centrumet stå klar.

Det som gör det lite komplicerat är att vi ska lämna över deletapper innan vi är helt klara. När några nya butiker ska öppna i centrumet måste vi färdigställa ventilation, brandskydd, parkeringslösningar och skapa en trevlig miljö åt dem i just den delen av centrumet, säger Thomas Lindberg.

Parallellt med Strabag genomför andra entreprenörer andra projekt i Täby centrum. Det ska byggas nya kontor och 850 nya bostäder i centrum. Infrastrukturen ska moderniseras, vägar byggs om och bussterminalen flyttas. Totalt lär kostnaden för hela Nya Täby centrum landa på cirka fem miljarder kronor. 

 
 
 
Bygget i siffror

16 000 kvadratmeter har Strabag grävt upp.
85 000 m3 sprängmassor har forslats bort.
180 000 m3 jord- och fyllnadsmassor har schaktats bort.
70 000 m2 prefabricerad betong monteras på plats, bla i garaget.
10 meter djup är schaktgropen.
1700 miljoner kronor är Strabags kontrakt värt.
50 000 m2 uthyrningsbar yta ska renoveras.
30 000 m2 nya handelsytor skapas.
2400 p-platser utökas till 3600.
160 butiker ska bli 230.
1968 invigdes Täby centrum.
1991 renoverades och byggdes centrumet ut.
2010, i oktober, inleddes utbyggnaden.
2015, i mars, ska hela Nya Täby centrum stå klart.