Täby kommun krävs på 5 miljoner i böter

Täby kommun krävs på 5 miljoner i böter
Konkurrensverket kräver nu Täby kommun på 5 miljoner kronor i böter för otillåten direktupphandling. En ovanligt låg summa.
Vid byggnationen av Täby centrum slöt kommunen två muntliga avtal med en entreprenör utan att först annonsera om uppdragen. Konkurrensverket kräver nu Täby kommun på 5 miljoner kronor i böter för otillåten direktupphandling.

Kravet på 5 miljoner kronor är ungefär hälften av det normala vid den här typen av överträdelser. 

Anledningen är att Täby kommun på eget initiativ vände sig till Konkurrensverket och berättade att de gjort offentliga upphandlingar där de bröt mot regelverket.

Det är första gången som Konkurrensverket ger rabatt i samband  med en otillåten direktupphandling.

– Jag menar att en upphandlande myndighet som upptäcker allvarliga missförhållanden ska uppmuntras att självmant kontakta tillsynsmyndigheten, och att detta – om vi ännu inte har kännedom om saken – ska medföra en lägre avgift, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

De två avtalen har ett totalt kontraktsvärde på cirka 140 miljoner kronor. Det yrkade beloppet på fem miljoner kronor motsvarar 3,4 procent av kontraktsvärdet.

Marie Bergström
[email protected]

Relaterade artiklar

Siktar mot klimatmålen med Scilla
Nu flyttar de första in i nya stadsdelen
Täby kommun tar tillbaka fastighet
Investerar 449 miljoner kronor i Täby Park