Nyheter

Täby kommun tar tillbaka fastighet

SSM och Täby kommun är överens om återlämnande av 134 byggrätter i Täby Park. Foto: Susanne Bengtsson

Bostadsutvecklaren SSM har av kommersiella skäl valt att återlämna fastigheten Täby Topasen 4, med 134 byggrätter, till Täby kommun. Täby kommun kommer under Q2 2020 att återbetala cirka 8,7 miljoner kronor till SSM.
Det framgår av ett pressmeddelande.

SSM tecknade 2018 ett marköverlåtelseavtal med Täby kommun avseende del av fastigheten Täby Hästen 2 (numera Täby Topasen 4) med avsikt att etablera bostäder på området. Inom fastigheten har bolagets bostadsrättsprojektet Täby Market med 134 bostadsrätter planerats.

Av kommersiella skäl har SSM nu valt att inte tillträda marken och har, efter överenskommelse med Täby kommun, återlämnat fastigheten till Täby kommun.

Merparten av tidigare erlagd handpenning motsvarande cirka 8,7 miljoner kronor återbetalas till SSM under det andra kvartalet 2020.