Nyheter

Tajt tidsplan för Getingmidjan

Den nya bron monteras med en kran. Bild: Trafikverket

I sommar genomförs sista etappen i upprustningen av Getingmidjan i centrala Stockholm. Under åtta veckor ska bron över Norrström ersättas.– Getingmidjan är Trafikverkets mest komplexa och riskfyllda projekt just nu, säger Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

Satsningen på upprustningen av Getingmidjan är helt avgörande för att tågens punktlighet ska förbättras i hela Sverige. Trafiken ökar för varje år som går och av alla tåg som rullar på landets järnvägar påverkas 80 procent av framkomligheten på bron i centrala Stockholm. Ett stopp på Getingmidjan skulle få allvarliga konsekvenser för alla de 420 000 resenärer som åker tåg varje dag.

– Getingmidjan som byggdes på 50-talet har nått sin tekniska livslängd. Om vi inte rustar upp den nu måste vi sänka hastigheten och inom en snar framtid stoppa all trafik. Vi har inget annat val än att ersätta den gamla bron och måste anta den här utmaningen om vi ska få en bättre punktlighet i framtiden, säger Kent Sahlman.

Det är tredje och sista sommaren i rad som tågtrafiken på Getingmidjan stängs av. Bytet av järnvägsbron över Norrström är sträckans mest kritiska och komplicerade arbete. På åtta veckor ska den gamla bron rivas och den nya sättas på plats med alla tekniska installationer.

Den nya bron byggs i Tallinn och är uppdelad i två delar. Innan brodelarna transporteras görs flera komplicerade installationsarbeten. Norrströmsbron har bland annat åtta tätt sammanfogade växlar vilket är världsunikt. De rörliga delarna ökar svårighetsgraden i arbetet ytterligare.

– Det har varit en extra utmaning eftersom bron tillverkas i Estland och de stängde sina gränser i mitten av mars. Det har bland annat inneburit att vi fått flyga med privatflyg för att kunna följa arbetet på plats. Vi åker över ett antal gånger i veckan för att kontrollera att arbetet går enligt tidplan, säger Kent Sahlman.

I mitten av juli beräknas den nya bron anlända på pråmar till Riddarfjärden. Därefter monteras den med millimeterprecision och de olika delarna svetsas samman.

För att klara av den tajta tidsplanen i sommar och även riskerna med coronaepidemin har Trafikverket även gjort utökade kontinuitetsplaner som garanterar att det finns personal som kan genomföra arbetet om någon skulle bli sjuk.

– Normalt sett har man redan försäkrat sig om att det finns ersättare om någon skulle bli sjuk. I vårt fall har vi kompletterat med utökade kontinuitetsplaner som gör att vi är förberedda om något händer, säger Kent Sahlman.

Projektet genomförs som en totalentreprenad av Implenia. De ansvarade även för arbetet med monteringen av broarna förra året som var lite av en förövning inför det som väntar i sommar.

– Det är väldigt tajt med de här åtta veckorna då vi ska hinna med allt från rivning av gamla bron till montering av den nya och sedan ska alla tekniska installationer på plats. Det är den största utmaningen. Det är en fix tid när vi kan starta och en fix tid när det ska vara klart. Vi gjorde ju en övning förra året med de andra broarna så vi har en liten känsla för vad som krävs. Den här är svårare men metodiken är likadan, säger Örjan Persson, projektledare Implenia.

Den 17 augusti ska allt vara på plats. Då ska trafiken släpps på den nya Norrströmsbron. Upprustningen av Getingmidjan som helhet beräknas vara klar hösten 2021.

Fakta om bron

  • Den gamla bron kommer kapas i trettondelar och föras bort.
  • 65 brolager ska bytas ut.
  • Bron har 2200 befästningsplattor för spår och växlar som ska millimeteranpassas i 10 000 skruvinfästningspunkter. Den har åtta växlar.
  • Nya signaler, stolpar och kontaktledningar ska monteras.
  • Flera mil el-, signal och teleledningar ska dras.5000 trådar kopplas samman med ställverk, signalutrymmen och växlar.
  • 11-16 juli anländer de båda brodelarna till Stockholm.
  • 15-22 juli sker lanseringen av bron.