Tak med småsten käkar koldioxid

Tak med småsten käkar koldioxid
Ett övre lager med stenen olivin neutraliserar den koldioxid som regnar ner på taket. Det är poängen med det nya taket som nu börjar lanseras i Sverige.

Ovanpå ett tätskikt av bitumen och polyester har man lagt ett lager av stenen olivin — ett silikat av järn och magnesium som är en de vanligast förekommande mineralerna i Sverige liksom i övriga världen.

När koldioxid regnar ner på olivinstenarna binds växthusgasen till stenarna. Det uppstår en kemisk reaktion som neutraliserar koldioxiden och omvandlar den till en finkornig sand av helt ofarliga ämnen som järn och magnesium – vilket följer med det rinnande vattnet ner i marken.

Utåt sett, eller från ovan, ser olivinbeläggningen ut som småsten med en olivgrön nyans.

– Det vi gjort är en lösning som ger företag en möjlighet att vara med och aktivt förbättra klimatet, säger Daniel Radomski, affärsområdeschef för Eurotak i Järfälla, det bolag som lanserar produkterna från den belgiska taktillverkaren Derbigum.

Det undre tätskiktet är återvinningsbart, enligt tillverkaren. Och taket uppges hålla i minst 25 till 30 år.

Än så länge finns inget tak i Sverige som belagts med Derbicolor Olivine, men ett antal byggnader på kontinenten och i Danmark har belagts med det nya taket.

Relaterade artiklar

Miljardprojekt under skidbacke
”Ansökan borde stoppats redan i första instans”
Grönt erkännande för Wästbygg
Assemblin köper Finlands ledande systemleverantör