Nyheter

Takarbetare svävade i livsfara

Mannen fick en ryggfraktur efter ett fall på fyra meter. Åklagaren Lotten Loberg åtalar för grovt arbetsmiljöbrott.

Ett fall på fyra meter genom det sköra taket kunde ha slutat med betydligt värre skador än en ryggfraktur. Arbetsgivaren tog en allvarlig risk och bör dömas för grovt arbetsmiljöbrott.

Olyckan inträffade våren 2007 vid ett bygge på Mansdala gård i Hammenhög. En takarbetare trampade genom ett asbesttak och föll ner på en träpall. Hans arbetsgivare, Kent Nilsson Bygg & Mekaniska, orsakade hans skada anser arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg. Hon åtalar byggentreprenören och hävdar att han brutit mot arbetsmiljölagen genom att inte ha förebyggt olycksfall. Entreprenören borde ha undersökt och riskbedömt takarbetet, följt föreskrifterna om takarbete och instruerat dem som skulle arbeta på taket.

Åklagaren yrkar också att företaget ska betala 800 000 kronor i företagsbot.

Lotten Loberg hänvisar i sin stämningsansökan till att nära hälften av fallolyckorna med dödlig utgång i byggbranschen åren 2005-2007 skedde efter fall från högst 4,5 meter.