Nyheter

”Taket var defekt”

Enligt WSP fanns det en okänd defekt i Högbergaskolans takkonstruktion. Och det var bara tur att raset inte inträffade när skolan var i bruk – då kunde följderna blivit mycket värre.

På uppdrag av NCC har WSP gjort en teknisk utredning av orsaken till raset vid Högbergaskolan. Utredningen visar att det fanns en svaghet i takbjälkarna.

– Det fanns en defekt i en skarv. Man hade gjort ett urtag för installation och sen gjort en förstärkning som inte klarade den belastning som den skulle klara, säger Lennart Häggbom, konstruktör på WSP.

Enligt Lennart Häggbom ledde defekten till att takbjälkarnas bärförmåga reducerades med ungefär två tredjedelar på stället där urtaget hade gjorts. Han är övertygad om att det var defekten som ledde till att raset fortplantade sig 30 meter in i byggnaden, i stället för att bara omfatta de 7 meter som var avsett.

– Defekten gjorde att när man knäckte en takstol kom lasten över på nästa takstol och så rann bägaren över, säger Lennart Häggbom.

– Nej, de kunde inte ha gjort något mer för att se defekten. Det tog mig några timmar på plats för att se var knäcklinjen går. Även om NCC hade tagit ut mig på plats före rivningen hade jag inte sett det, säger Lennart Häggbom. Arbetsmiljöinspektör Stefan Norengård, som handlägger Arbetsmiljöverkets utredning av olyckan, är dock inte lika övertygad som Lennart Häggbom om att defekten orsakade olyckan.

– Flera takstolar gick av på samma ställe där försvagningen fanns. Men om det beror på konstruktionen eller hur rivningen gick till att taket rasade kan jag inte säga, säger Stefan Norengård.

Den sektion av skolan som skulle rivas den 25 mars hade skilts från resten av huskroppen genom att man hade sågat i yttertak och innertak. Men om det fanns delar som höll ihop taket däremellan vet man inte.

– Totalt frånskild tror jag inte att sektionen var. Men raset kan bero på andra saker, vid rivningen kan en vägg ha förskjutits. Nånting måste ha hänt med upplaget på det som inte skulle falla, säger Stefan Norengård.

Polisen och Arbetsmiljöverket utreder dödsolyckan vid Högbergaskolan i Södertälje. Polisens brottsrubricering är arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och vållande till kroppsskada. I dagsläget är ingen misstänkt för brott.