Nyheter

Taklagsfest med glans av titan

Landets största tak belagt med ett skikt titanoxid har nyligen blivit klart — i Väla centrum i Helsingborg.

Taket, som är platt och mäter 1 000 kvadratmeter, har täckts med företaget Icopals nyligen lanserade tätskikt ”Mono Noxite” – som innehåller titanoxid. Ett granulat som fungerar likt en katalysator och med hjälp av solens ultravioletta strålar bryter ner kväveoxider från framförallt trafiken.

Tack vare det reduceras byggnadens bidrag till försurningen och det marknära ozon som kan skada människor likaväl som djur och växter.

Titanoxiden omvandlar kväveoxiderna till ofarligt som nirtat som, när det ligger på ett tak, sköljs bort av regnet.

Titanoxid på tak har funnits en tid. Men taket i Helsingborg är det första verkligt stora tak som belags med ett skikt som innehåller oxiden.

Enligt Icopal neutraliserar taket i Helsingborg på ett år lika mycket kväveoxider som fem bensinbilar släpper ut under 1000 mils körning.