Nyheter

Takstolar i trä gör jättetaket grönare

Vinterns många takras förskräcker inte. Här är takstolarna i vanligt konstruktionsvirke med 36 meters spännvidd – monterade på en limträstomme. – Detta är den största hallkonstruktion vi någonsin byggt. Många blir förvånade över att det går, säger Carl-To

Derome öppnar en ny bygghandel för yrkesfolk på Larsfrids industriområde i Halmstad. Den 3000 kvadratmeter stora hallbyggnaden blir 84 meter lång och 36 meter bred. I mitten byggs en rad pelare i limträ, vilket ger en fri spännvidd på 18 meter åt varje håll.

Även ytterväggarnas pelare är limträ, med sex meters mellanrum. Mittlinjens nio pelare står glesare – för att exempelvis truckar ska kunna köra obehindrat i hallen. På detta lägger byggentreprenören Skanska totalt 142 takstolar i vanligt K30- och K24-virke.

– I de här spännvidderna är det ju ofta limträ man talar om, men här visar vi att man klarar det med traditionella takstolar, säger Carl-Tore Bengtsson.

– Trä eller stål har ingen betydelse när det gäller att stå emot snölaster, viktigast är att dimensioneringen är rätt, oavsett materialval. En annan viktig del är att takstolarna strävas på ett korrekt sätt – i vår hall har vi stora parallella fackverk så att sidostabilitet uppnås. En faktor som ofta underskattas är totalstabiliteten av takstolar och väggstomme, säger Carl-Tore Bengtsson och tillägger:

– Dessutom är produktion, montage och underhåll avgörande, och i vår produktion är vi certifierade. Vi står under SPs kontroll och alla våra takstolsbyggare är utbildade i SPs regi.

Takstolarna byggs på marknivå och sammanfogas till kassetter, för att därefter lyftas upp, flera i taget. Utvändigt blir det traditionellt plåttak och träpanel.

– Det är viktigt att man går igenom i förväg hur ett sådant här bygge ska gå till. Och vi sätter inga ställningar, utan använder en flyttbar arbetsställning – det gäller att jobba rationellt, säger Carl-Tore Bengtsson.

Förutom hallen bygger man en 800 kvadratmeter stor butik. Totalkostnaden för projektet är cirka 30 miljoner kronor, fullt färdigt med inredning.

Carl-Tore Bengtsson medger att materialet är ett enkelt val för träkoncernen Derome, som bland annat äger tre sågverk. ”Det vi kan bygga i trä, det bygger vi i trä”, som han själv uttrycker det.

– Den klimatsmarta delen får vi på köpet. Trä är positivt för miljön genom att det binder koldioxid, till skillnad från de flesta andra byggmaterial.

Men träbyggandet innebär praktiska möjligheter även rent generellt, enligt Carl-Tore Bengtsson.

– Om du till exempel har dålig mark så är det mycket lättare med trä än med betong, du behöver påla mindre.

TOMMY HARNESK

Sparar utsläpp

* Trästomme sparar två ton koldioxid per använd kubikmeter trä, jämfört med betong.

* Av detta utgörs 0,9 ton av lagring i den färdiga trävaran och 1,1 ton av substitution.

* Bygget av varuhuset i Halmstad kräver trävara motsvarande tre lastbilar med släp.

* Det innebär att trästommen sparar koldioxidutsläpp på nästan 600 ton, jämfört med om stommen byggts i betong.

* Bygghandelsanläggningen i Halmstad invigs i april.

Källa: Derome