Nyheter

Takteglet som bleknar i solen

Nu finns takteglet som vitnar när solen gassar stekhet på taket och blir svart när vintermörkret lägrar sig över husen.

Det är amerikanska forskare från MIT som utvecklat det nya takteglet, som ska bidra till en global nedkylning.

Enligt USAs energiminister, nobelpristagaren Steven Chu, skulle en femtedel av den globala uppvärmningen undvikas om världens alla hustak vore vitmålade och solens strålar reflekterades tillbaka mot rymden. Men samtidigt bidrar svarta tegeltak till att minska behovet av husuppvärmning genom att absorbera solljuset.

Det har forskarna nu tagit fasta på och utvecklat ett taktegel som ändrar färg med temperaturen. Heta takpannor blir reflekterande vita medan kalla pannor är absorberande svarta. Mätningar visa att reflektionen ändras från trettio till åttio procent när teglet bleknar av hettan.

Hemligheten ligger i ett tunt skikt av en polymer löst i vatten under en plastfilm på takpannan. Vid låg temperatur är polymeren helt löst i vattnet och släpper genom ljuset mot det svarta teglet. När temperaturen ökar klumpar polymeren ihop sig till små droppar som reflekterar ljuset.

Anders Wallerius