Nyheter

Tappar inom bostadsutveckling

Den norska byggkoncernen Veidekke redovisar en omsättning på 8,8 miljarder norska kronor för det tredje kvartalet (7,9). Resultat före skatt anges till 460 miljoner norska kronor (498).

Det stora resultattappet märks inom bostadsutveckling med låg försäljning och få produktionsstarter.

Enligt Bloomberg News analytikerprognos, med tre respondenter, förväntades en omsättning på 8,9 miljarder norska kronor samt ett resultat före skatt om 517 miljoner norska kronor.

”Veidekke levererade en ökad omsättning i det tredje kvartalet, men vi är inte tillfreds med lönsamhetsutvecklingen. Vi har en förbättringspotential inom flera områden”, skriver Arne Giske i rapportens vd-ord och lyfter bland annat fram att det har genomförts organisationsförändringar.

Bland enskilda segment ökade resultatet till 208 miljoner norska kronor inom entreprenör (160) medan industris resultat före skatt minskade något till 195 miljoner (218).

Det stora resultattappet märks inom bostadsutveckling där resultatet före skatt var 65 miljoner norska kronor (141). För den svenska delen redovisas ett tapp till 35 miljoner norska kronor (105). ”Resultatnedgången kan i huvudsak skyllas på låg försäljning och få produktionsstarter”, skriver Veidekke.

Arne Giske konstaterar att den svenska bostadsmarknaden, då speciellt den i Stockholm, fortfarande är ”svag”.

Bolaget har sedan tidigare redovisat att koncernen sålde 197 bostäder brutto under det tredje kvartalet 2018 (187). Netto, beräknat som Veidekkes andel, såldes 153 bostäder under kvartalet (147), varav 79 svenska enheter (96).

Nyligen valde Veidekke att flytta fram säljstarten i projektet Haga Boulevard i Hagastaden, i Stockholms innerstads norra delar, till våren 2019. 

”Den enkla förklaringen är att vi nu ser att vi kommer få pressa på ganska hårt för att hålla den ursprungliga tidtabellen. Samtidigt skulle säljstarten krocka rejält med julruschen och det är knappast optimalt för någon. Då tycker vi det är bättre att ta det lugnt och vänta till efter helgerna”, sade Jonas Engelblom, kommunikationschef på Veidekke Bostad, till Di.se. Han lade till att säljstart av de 65 bostäderna nu i stället kommer att ske i januari/februari. 

Nyhetsbyrån direkt

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q3 2018 i korthet:

  • Omsättning: 2 625 MSEK (2 303 MSEK, motsvarande kvartal föregående år) 
  •  Resultat: 98 MSEK (150 MSEK) 
  •  Orderstock: 11 323 MSEK (10 176 MSEK) 
  •  Antal sålda (brutto) bostäder: 81 st. (115 st.) 
  •  Antal bostäder i produktion: 1 797 st. varav Veidekkes andel 1 613 st. (2 059 st. respektive 1 865 st. Q3 2017.)