Kriminalitet

Fast besluten att knäcka brottsligheten

Arbetslivskriminalitet
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Samuel Karlsson

Regeringen vill att Delegationen mot arbetslivskriminalitet ska växla upp sitt arbete så att ”samhället ska kunna slå tillbaka med träffsäkra och effektiva åtgärder”.

Regeringen vill att delegationen analyserar de upplägg som används inom vissa särskilt utsatta näringsgrenar och reglerade yrken, som till exempel bygg, restaurang och transport. Delegationen ska lämna förslag på hur samhället kan slå tillbaka med träffsäkra och effektiva åtgärder anpassat till de specifika uppläggen av arbetslivskriminalitet.

”Undergräver förtroendet”

– Arbetslivskriminaliteten undergräver förtroendet för grundläggande samhällsstrukturer och är skadlig, både för samhället och för enskilda som utnyttjas och utsätts för brottslighet. Vi är fast beslutna att knäcka denna brottslighet och nu växlar vi därför upp kampen för att slå sönder den kriminella ekonomin, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Nya verktyg mot kriminaliteten

Åtgärderna ska bland annat ge myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet nya verktyg vid planering, genomförande och uppföljning av de gemensamma kontrollerna av arbetsställen. Arbetslivskriminalitet i kombination med organiserad brottslighet förstärker, enligt regeringen, ytterligare de oseriösa företagens inflytande på arbetsmarknaden.

Kartläggning av brottsligheten

Delegationen ska därför också kartlägga vilka kopplingar som finns mellan arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet i Sverige, med särskilt fokus på hur arbetslivskriminaliteten används för att finansiera den kriminella ekonomin. Delegationen ska även ta ställning till om det behövs mer ändamålsenliga verktyg generellt för att förbättra förutsättningarna för att bekämpa arbetslivskriminalitet.

Uppdragen ska redovisas i juni 2024 respektive februari 2025.