Nyheter

Tar klivet från Norden till Europa

Magnus Meyer, WSP. Foto: WSP

Magnus Meyer, som är VD för WSP Sverige och Norden, har från 1 januari 2018 även ansvar för WSP Europe, som omfattar WSPs verksamhet i Europa förutom Storbritannien.

Analys- och konsultföretaget WSP har haft en mycket stark utveckling i Norden under 2017. WSP Norden har vuxit genom organisk tillväxt på 13 procent och via förvärv av bland annat Höyer Finseth i Norge samt Trafix och ISS Proko i Finland, skriver WSP i ett pressmeddelande.

Totalt har WSP Norden 5 200 medarbetare, vilket är en fördubbling sedan 2014. WSP Sverige, med över 4 000 medarbetare vid utgången av 2017, bidrog starkt till den goda utvecklingen genom rekrytering av 1 000 nya medarbetare under 2017.

– WSP har haft en positiv utveckling under längre tid i Sverige och Norden, säger Magnus Meyer. Vi har positionerat oss väl på marknaden och är en attraktiv arbetsgivare. WSP är verksamma i en spännande bransch i snabb förändring och genom vår unika position som global aktör i den nordiska marknaden tar vi en ledande roll som samhällsutvecklare. I min nya roll får jag möjlighet att driva tillväxt och utveckling även på den europeiska marknaden, vilket skall bli mycket spännande.

I linje med att Magnus Meyer får ökat europeiskt ansvar har den svenska organisationen förstärkts med en operativ chef. Den nya befattningen innehas av Mickey Johansson som tidigare varit affärsområdeschef för WSP Management och som nu får det operativa ansvaret att samordna och effektivisera WSP Sveriges breda tjänsteutbud.