Tar rollen som vd för Nyréns Arkitektkontor

Tar rollen som vd för Nyréns Arkitektkontor
Ulrika Bergström, vd för Nyréns Arkitektkontor.

Ulrika Bergström är ny vd för Nyréns Arkitektkontor. Hon vill se en stärkt arkitektroll och arkitektur och livsmiljöer med kvaliteter som står sig många generationer. 

Arkitekten Ulrika Bergström kommer närmast från en roll som affärsområdeschef för Nyréns Urbana rum, där hon lett ett team av landskapsarkitekter, stadsplanerare och byggnadsantikvarier. Hon har drivit på utvecklingen av det integrerade arbetssätt och helhetstänk som Nyréns har blivit kända för.

Ulrikas uppdrag som vd för Nyréns är att ta fatt i de kvalitéer som kontoret står för och vidareutveckla det in i framtiden.

– Vi har ett ansvar att bidra till en god samhällsutveckling. Vårt jobb går inte ut på att rita den mest spektakulära byggnaden. Våra livsmiljöer är mer betydelsefulla än så. Det vi ritar ska fungera, överraska, tas i anspråk och vidareutvecklas av de människor som lever och vistas på platsen. Vår grundare, Carl Nyrén, fungerar som en inspiratör med sin positiva människosyn, vackra ljusföring och fina planlösningar. De livsmiljöer vi skapar ska älskas av så många olika människor i så många generationer! säger Ulrika Bergström.

Hon har över trettio års erfarenhet från arkitektur- och fastighetsbranschen. I drygt ett decennium arbetade hon som projekterande arkitekt på bland annat Wingårdhs för att sen ta steget vidare till byggaktörssidan. På Ericsson Real Estate var hon projektledare för projekt i Rom och i London. På Statens Fastighetsverk hade hon ledande roller knutna till projekt och förvaltning av det byggda kulturarvet.

– Jag har erfarenheter från både arkitekt- och beställarsidan och vet hur utmanande det är att driva stora komplexa projekt. Jag drivs av ett starkt intresse för långsiktiga kvaliteter i arkitektur och kulturmiljöer, och samverkan mellan olika aktörer i byggprocessen. Det är en risk att inte orka och våga tänka långsiktigt. Det vi bygger nu ska hålla över tid. Det är en hållbarhetsfråga om någonting!

Ulrika har också ett stort intresse för arkitektens roll och det internationella perspektivet. Innan hon kom till Nyréns var hon avdelningsdirektör på norska Statsbygg, som förvaltar och bygger nytt för norska staten, där hon var avdelningsdirektör för Arkitektur och Kulturminnessektionen.

– I ett internationellt perspektiv så har svenska arkitekters roll försvagats. Jag tror att hela samhällsbyggnadssektorn skulle vinna på att vi blir bättre på samverkan och att ge arkitekten en större roll. Men det kräver att vi kan leva upp till det ansvaret.

Nyréns har de senaste åren synts i samhällsdebatten när det gäller bland annat barns plats i staden, jämställda platser och Kungsträdgårdens framtid. Nyréns är ett av de fyra arkitektkontor som fått mest forskningspengar de senaste åren, enligt en kartläggning av tidningen Arkitekten. Bland utvecklingsprojekten kan nämnas Equalizer – jämställda platser, som fått stöd från Vinnova, Rum för vård på distans, och utveckling av metoder inom designdialog.