Byggprojekt

Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet

Stureplanskvarteren
Swecos uppdrag är att som huvudarkitekt och konstruktör förverkliga ombyggnationen av k-märkta Sturekvarteret. Bild: Sweco Architects

Sweco får nytt uppdrag att som huvudarkitekt och konstruktör utveckla Sturekvarterets historiska miljö. Dessutom blir Sweco arkitekt för en helt ny tunnelbaneuppgång. Uppdragen är värda cirka 63 miljoner kronor.

Sedan 2013 har Sweco varit arkitekt och konstruktör för Sturekvarteret, projekterat en ny detaljplan och samordnat designprocessen för alla 14 byggnader om totalt 103 000 kvm i samtliga projekteringsfaser.

Nu har Sweco fått nytt uppdrag. Som huvudarkitekt och konstruktör ska Sweco utveckla Sturekvarterets historiska miljö och skapa en destination med publika mötesplatser, handel, bostäder och kontor samt bli ansvarig arkitekt för en helt ny tunnelbaneuppgång.

Sweco ska ta fram bygghandling, konstruktionsritningar och förfrågningsunderlag för fem byggnader samt en helt ny kommersiell våning under markplan. Den nya våningen kommer att kopplas samman med en ny uppgång från Östermalmstorgs tunnelbanestation. Sweco blir ansvarig arkitekt och ska ta fram systemhandling för den nya tunnelbaneuppgången. Sweco ska också genomföra grundvattenanalyser och undersöka markföroreningar samt följa upp erhållet miljötillstånd genom kulturmiljöåtgärder samt mätningar av bland annat grundvatten, buller, vibrationer och sättningar.

Målsättningen är att projektet ska miljöcertifieras med Leed Platinum, Wired score Platinum och Well Gold vilket innebär att uppfylla hållbarhetskrav i såväl byggprocess som i byggnadens förvaltning. Det handlar om krav på återbruk, återvinning, materialval, optimering av konstruktion, dagvattenhantering, gröna tak, luft- och vattenkvalitet med mera.

Sturegallerian AB är byggherre. Uppdragsgivare för de nya uppdragen är Peab och Tam Group. Uppdragen startar i november 2022 och beräknas vara klara sommaren 2024. Det sammanlagda ordervärdet är cirka 63 miljoner kronor.