Nyheter

”Tar vårt ansvar i ett växande Stockholm”

Björn Eklundh, kommundirektör i Upplands Väsby. Foto: Susanne Bengtsson.

 2013 var ett rekordår för Upplands Väsby.

Då byggstartade man drygt 600 bostäder i kommunen, så mycket har man inte byggt sedan 1980-talet.   

– Det här är resultatet av en långsiktig handlingsplan, säger kommundirektör Björn Eklundh.

I år tänker man inte slå av på takten.

I Upplands Väsby i norra Stockholm byggstartade rekordmånga bostadsprojekt 2013. Totalt handlade det om 606 bostäder, varav 54 studentbostäder.  Enligt kommundirektör Björn Eklundh är det ingen slump att bostadsbyggandet nått rekordsiffror. Det är snarare så att man nu börjar se resultat av den satsning som inleddes för 6-7 år sedan, då man satte ökad tillväxt på agendan.

– Vi har jobbat målmedvetet under många år med ta fram mark, hitta samarbetspartners som har mark, trimma vår planenhet, skapa processer för byggande och stärka vår ekonomi så att vi klarar av en stark tillväxt, berättar Björn Eklundh, som har ett stort engagemang för samhällsbyggnadsfrågor.

Visionen är att öka befolkningen med 600-800 invånare per år. Förra året nådde man målet med råge då kommunens befolkning ökade med 721 invånare, eller 1,8 procent. År 2030 väntas befolkningen i Upplands Väsby ha vuxit från dagens 41 000 till 63 000.

Bostäder är en förutsättning.

– Man måste driva många planprocesser samtidigt, det går inte att satsa allt på ett område. Det är alltid detaljplaner som överklagas och byggen som drar ut på tiden. Därför bygger vi upp en portfölj med flera möjliga projekt. Vi ställer också krav på byggbolagen och vill ha löfte om att de verkligen kommer igång att bygga.

Taktiken har visat sig fungera. Med lite snabb matematik räknar Björn Eklundh ut att cirka två procent av befolkningen i Stockholms län bor i Upplands Väsby, men att man under 2013 byggderunt 6-8procent av länets nyproducerade bostäder. 

– Vi tar vårt ansvar för att vara med och bidra till ett växande Stockholm.

Vi träffar Björn Eklundh i Messingen, det nya multihuset i centrala Väsby som inrymmer både gymnasieskola, musikskola, bibliotek med mera och som fick utmärkelsen Stora Samhällsbyggnadspriset 2012.

– Sedan slutet av 1980-talet har det funnits tankar på att göra något av Messingen-området. 2007 började vi diskutera en ny gymnasieskola. När vi väl satte igång hade vi en detaljplan antagen och klar i fullmäktige på bara åtta månader, säger Björn som själv har sitt kontor i Messingenhuset.

Björn Eklundh har varit kommundirektör i Upplands Väsby sedan 1996. Han tycker att det finns ett väldigt driv i kommunen. I sin roll anser han att han har två huvuduppdrag. Det första handlar om att se till att skapa bästa möjliga förutsättningar för de som bor och verkar i Upplands Väsby, förutsättningar för tillväxt. Det andra uppdraget består i att se till att den service som kommunen finansierar och levererar är den absolut bästa.

– Syftet med mitt jobb är att boende och företag ska känna att de är på rätt plats. 

 Ambitionen är lika hög i år som i fjol, och man har inga planer på att sänka bostadstakten. Björn Eklundh berättar entusiastiskt om att man snart ska börja bygga ett 14 våningar högt bostadshus intill Messingen. I farten nämner han också att man i år byggstartar 200 nya bostäder i Fresta, att man till hösten ska genomföra en folkomröstning om det nya utvecklingsområdet Väsby Sjöstad och att man börjat skriva avtal för Fyrklövern, söder om Väsby centrum.

Den senaste tidens bostadsdebatt som handlat mycket om de hinder som finns för bostadsbyggande, exempelvis kommunala särkrav och långa planprocesser, ger Björn Eklundh inte mycket för.

– Det handlar om vilket förhållningssätt man har. Ska man fokusera på svårigheterna eller på möjligheterna?  Tänker man ”oj, oj, oj, det här blir svårt”, så blir det svårt.

Att se möjligheter, att fokusera på det som är roligt och att våga testa nya vägar är ledord som Björn Eklundh återkommer till. Att hitta bra, pålitliga samarbetspartners och – inte minst – involvera invånarna är några andra av kommunens framgångsrecept.

– Vi börjar våra projekt med ett blankt papper. Vi säger inte till kommunborna att vi har en plan och så här tänker vi göra. Vi vänder på det och säger att vi har en möjlighet och frågar om de vill vara med och skapa. 

Att bjuda in, lyssna och engagera har Upplands Väsby skapat sin egen form för. Väsby Labs är ett exempel på hur en dialog med boende, företag och byggbolag kan utformas. Själva kallar man Väsby Labs för ett synsätt, eller en stadsutvecklingsmodell, där man öppnar upp för frågor, skapar engagemang och testar nya idéer. De oinredda, eller ”råa” lägenheter som Brabo ska börja bygga i år är ett, bland många, resultat av Väsby Labs.

– Nu har vi 14-16 nya intressenter som vill vara med och bygga bostäder i Väsby. Innan vi öppnade upp var vi tre aktörer.

Offentliga byggnader har också hög priorite i kommunen, och man siktar högt, vilket inte minst det prisade Messingen är ett bevis på. I år startar man bygget av det nya kulturhuset som ska dockas ihop med Messingen.

När kommunen började diskutera en ombyggnad av stationsområdet bjöd man in till en medborgardialog. Svaret från Väsbyborna blev att de ville se ett modigt och djärvt förslag som kunde sätta Väsby på kartan. Kommunen tog då kontakt med Zaha Hadids arkitektkontor i London, och det visade sig att Väsby absolut var en intressant plats för den världsberömda arkitektens första projekt i Sverige.

– Vi skrev ett brev och fick svar från London inom en vecka. Zaha Hadid ville gärna jobba med oss och nu har vi ett pågående samarbete kring den konstnärliga bearbetningen.

Det gäller som sagt att fokusera på möjligheter och våga testa nya vägar.

 

FAKTA

Namn: Björn Eklundh

Titel: Kommundirektör Upplands Väsby sedan 1996.

Bakgrund: Utvecklingsdirektör Västerås stad.

Ålder: 64.

Bor: Södermalm.

Familj: Gift och har barn och barnbarn.

Intressen: Bland annat familj, barn och barnbarn, engagemang i ideella föreningar , racketsport.