Nyheter

”Tarzanmentalitet inom byggbranschen”

Byggbranschen har en ”Tarzanmentalitet” som måste bort, anser arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Nu vill regeringen ha tydligare regler om planering och samordning under byggprocessen.

— Jag oroas över 120 dödsolyckor, skriver Sven Otto Littorin (m) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Framför allt anser han att mentaliteten i byggbranschen, där man slarvar med skyddshjälmar och säkerhetslinor, måste upphöra.

Arbetsmarknadsministern listar fyra insatser från regeringen:
• Arbetsmiljöverket tilldelas 33 miljoner kronor i extra anslag i den kommande budgetpropositionen. Pengarna ska användas till förbättrade informations- och kunskapsinsatser mot enskilda företagare samt utländska företag och arbetstagare.

• En proposition om tydligare genomförande av EU:s byggplatsdirektiv lämnas i samband med riksdagens öppnande. Det handlar bland annat om tydligare regler om planering och samordning under hela byggprocessen.

• Ett arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd med forskare och experter tillsätts.

• En utredning tillsätts för att se över möjligheterna att införa en certifiering eller liknande styrmedel på arbetsmiljöområdet.

Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier, tycker det är positivt om regelverken för arbetsmiljön blir tydligare.
— Det finns väldigt mycket regler och föreskrifter redan i dag. Många känner inte till arbetsmiljöreglerna i detalj, det behövs snarare enklare och tydligare regler. För att låta lite klyschig så ska det vara lätt att göra rätt, säger Samuelson.

Håller du med om att det finns en ”Tarzanmentalitet” i byggbranschen?
— Det är nog väl hårt uttryckt. Det hade varit mer passande att utrycka sig så för ett tiotal år sedan när mentaliteten var en annan inom branschen.

Samtidigt håller Björn Samuelson med om att slarv förekommer i byggbranschen ”i ungefär samma utsträckning som inom andra branscher”.
— Men skillnaden är att konsekvenserna av slarvet kan bli så mycket värre för någon som jobbar inom bygg. Marginalerna är små för att slarva med säkerheten när man arbetar högt upp i luften eller med tunga byggelement.

Så visst är det fråga om en mentalitet inom branschen där det är alltför lätt gjort att slarva med säkerheten, menar han.
— Vi behöver få en attitydförändring inom byggbranschen, där man väljer att inte utsätta sig själv och sina arbetskamrater för risker.