Nyheter

”Täta städer är livskvalitet”

Byggbranschen har fått en ny maktfaktor. Anhängarna som är kritiska och visionära. Och de har mycket att säga om dagens stadsplanering.

— Bygg täta städer med kvalitativa parker, säger Robin Andersson, medlem i Storstad Linköping, en av många intresseorganisationer om stadsbyggande som växt fram de senaste åren.

— Vi som skriver för Storstad Linköping just nu är faktiskt fyra utflyttade linköpingsbor och en inflyttad stockholmare. Men vi brinner ändå för staden, förklarar Robin Andersson under en promenad vid Norra Bantorget i Stockholm.

Att promenaden äger rum just här är ingen slump. Förra året invigdes Clarion Hotel Sign, ritat av stjärnarkitekten Gert Wingårdh, just på Norra Bantorget. När vi passerar, ett år senare, pågår också färdigställandet av bostäder och kontor, samt ett helt omgjort parkområde.

— Det är ett utmärkt exempel på ett stort förtätningsprojekt mitt inne i en stad där man blandar ny och gammal arkitektur. Det är föredömligt, förklarar Robin Andersson.

Storstad Linköping är en intressegrupp som bildades i januari i år. Genom en hemsida, insändare och genom yttranden till kommunen försöker de att påverka Linköpings fortsatta utveckling till en mindre storstad. Fem är aktiva skribenter på hemsidan. Dessutom tillkommer ett antal stödmedlemmar. Redan innan Storstad Linköping bildades var skribenterna aktiva. Bland annat genom att skriva yttranden till kommunen.

— Vi brinner alla för Linköping. Vi vill ha en levande, och tät stad. Täta städer är livskvalitet, förklarar Hans Stålner, en annan av medlemmarna i Storstad Linköping.

Nätverkets vurm för den täta staden, med bland annat slutna stadskvarter, är inte unik. De senaste åren har en rad nätverk bildats i Sverige som alla argumenterar för att den täta stadsbebyggelsen bör främjas framför utspridda förortsprojekt, när städer ska expandera. Det mest kända exemplet är Yimby (Yes in my backyard) som finns representerat i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

— Vi startade samtidigt som Yimby och våra agendor sammanfaller. Men vi är olika nätverk, säger Robin Andersson.

Ni pratar mycket om urbana kvalitéer. Vad är det?
— Det betyder bland annat att staden, till exempel Linköping, bör vara så tät att det ger ett utbud av service, handel och nöje i närheten av där folk bor. Det ska vara en mix och inte funktionsseparerat med bostäder på en plats och kontor på en annan, säger Robin Andersson.

Upplever ni att politiker och tjänstemän lyssnar på er?
— Ja. Till exempel bjöds jag in till kommunen förra året för att komma med synpunkter på den nya översiktsplanen innan den offentliggjordes, säger Robin Andersson.

Både Robin Andersson och Hans Stålner bor numera i Stockholm. Robin studerar till byggnadsingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan. Hans studerar filosofi på samma skola. Att argumentera för Linköpings urbana utveckling utan att själva bo där, ser de inte som ett problem.

— Hur ska man annars få perspektiv på sin hemstad. Jag vill flytta tillbaka så småningom, fast det beror lite på familjeförhållandena såklart, förklarar Robin Andersson, innan han tillägger:

— Faktum är att jag fått erbjudande från kommunen om en tjänst på stadsbyggnadskontoret när jag är klar med studierna. Det känns kul men det är onekligen svårt att vara en fri tyckare då.

Fakta / Nätverken

Storstad Linköping är ett oberoende nätverk som vill att Linköping byggs till en tät stad med en mix av bostäder och arbetsplatser.

Yimby är ett partipolitiskt obundet nätverk som argumenterar för den täta blandstaden.

Yimby står för Yes in my backyard vilket anspelar på uttrycket ”Not In My Back Yard”, även benämnt Nimby. Nimby står för de protester som ofta väcks av närboende till olika nybyggen.

Yimbygrupper finns i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Källa: Storstad Linköping, Yimby och Wikipedia.

Röster om Storstad Linköping:

1. Känner du till Storstad Linköping?

2. Vad tycker du om deras åsikter och verksamhet?

Paul Lindwall (M), ordförande i kommunstyrelsen, Linköpings kommun:

1. Ja, inte så väl men jag har varit inne på deras hemsida.

2. Jag tycker väldigt mycket om deras grundinställning att Linköping ska bli en storstad med svenska mått mätt. Det är i linje med kommunens ambitioner. Sedan kanske jag inte alltid håller med i enskilda detaljer. Jag har inte kunskap om de påverkat kommunen i enskilda byggprojekt men deras anda har nog gjort det.

Muharrem Demirok (C), ordförande i Teknik & samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun:

1. Absolut.

2. Jag tycker väldigt mycket om deras verksamhet. Ofta är offentliga debatter om Linköpings utveckling negativt vinklade då man pratar om att nybyggen förstör det som är. Storstad Linköping är positivare än andra grupper och engagerade.
Sedan kan jag ju tycka, när jag varit inne på deras hemsida, att de ibland är lite väl storslagna. Vi som håller i budgeten kanske inte alltid kan se förslagen som realistiska.