Nyheter

Tecknar markanvisningsavtal för utveckling av Flemingsberg

Vision Flemingsberg - vy över resecentrum och stadscenter.

Huddinge kommun och Fabege AB har tecknat avtal om markanvisning för utveckling av Flemingsbergsdalen till en internationell affärs- och forskningshubb i södra Stockholm. Det aktuella området omfattar cirka 220 000 kvm. 
– Nya viktiga steg tas i Sveriges största stadsutvecklingsprojekt, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.


Nu tas nästa stora steg för utveckling av Flemingsbergsdalen. Huddinge kommun har tecknat avtal med Fabege AB om markanvisning invid Flemingsbergs station. Markanvisningen omfattar cirka 90 000 kvm kontor och övriga kommersiella ytor samt 30 000 kvm bostäder. Fabege AB kommer tillsammans med det egna fastighetsinnehavet ta ett samlat ansvar för exploatering av utvecklingen av hela Flemingsbergsdalen.

Planen är att Flemingsberg ska gå från att vara en regional kärna till ett internationellt affärs- och forskningscentrum. Ett centrum som på sikt ska locka så många som 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. 

– Nya viktiga steg tas i Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Vi planerar för tiotusentals nya arbetsplatser och bostäder i en attraktiv stadsmiljö. Flemingsberg ska bli en självklar etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv och en eftertraktad livsmiljö, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

– Markanvisningsavtalet med Huddinge kommun är nästa förväntade steg i Fabeges utveckling av Flemingsbergsdalen. Genom avtalet förstärks Fabeges närvaro och kontroll över den framtida utvecklingen. Vi är glada över att fortsätta vår planerade utveckling av Flemingsberg i samarbete med Huddinge kommun, kommenterar Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Flemingsberg utgör idag en av de största målpunkterna söder om Stockholms innerstad med universitetssjukhus, världsledande forskning, fem universitet och högskolor samt myndigheter och företag.