Nyheter

Teckning tydliggör läget

Stephen Paul och Max Juhlin. Foto: Marie Bergström.

När Stockholms nya bussdepå tar form i Fredriksdal behövs både 6 000 ton armering och 35 000 kubikmeter betong.

Men lika bärande för projektets framgång är ett litet pappersark på 10 gram.

Byggkranarna tornar upp sig mot himlen bredvid Skanstullsbron i Stockholm. Därnere vid Hammarbyhamnen, på en yta av tre fotbollsplaner, växer Stockholms nya bussdepå fram.

Skanska bygger den nya hallen i en samverkansentreprenad med Trafikförvaltningen SLL.

Depån ska ersätta Söderhallen på södermalm och kommer att rymma verkstäder, städhallar och uppställningsplatser för 140 biogasdrivna bussar. Ovanpå bygger Skanska kontor och bostäder.

– Bussdepån kommer bara att serva innerstadsbussar, därför passade det centrala läget bra, berättar Max Juhlin, projektchef på Skanska.

Byggnaden blir sju våningar hög och bussgaraget kommer att ligga på våning ett, under mark. Att bygga kontor och bostäder ovanpå har varit ett sätt att integrera hallen i stadsmiljön.

– Man kommer inte att se att det finns en depå här, det enda som syns är när bussarna kör in, säger Max Juhlin.

Apropå infart så finns det bara en sådan till arbetsplatsen, vilket har tvingat byggteamet att lägga lite extra tid på koordinering.

– Vi i projektledningen har känt en oro att vi ska bli instängda, att det ska bli tvärstopp i arbetet för att vi missar något, säger Max Juhlin.

– För att undvika det gör vi en grym och superdetaljerad veckoplanering. Vi har skippat mötesanteckningar och ritar i stället en bild över vad som ska hända de närmaste fem dagarna.

Han visar upp ett A3-ark med en bild över arbetsplatsen. ”Schakt inför väggform tisdag” står det på ett ställe, ”foggjutning klart fredag” på ett annat. Bilden visar också i vilken riktning betongbilarna ska köra.

Max Juhlin konstaterar att det är lättare att ta till sig information genom en bild än mötesanteckningar som dimper ner i mejlen.

– Det här har varit en succé för oss. Det gör att vi får igång en diskussion tidigt i arbetslaget och ger oss dessutom en säkrare arbetsplats. Vet man att lastbilen ska köra en viss väg, då går man inte till den ytan.

Svårigheten med att bara ha en infart är inte den enda som byggteamet ställts inför. Projektet har även bjudit på utmaningar som att grundlägga under havsnivån och att anlägga två broar inuti byggnaden för att skapa körvägar till bussarna.

Att bygga en förvaringsplats åt fordon drivna med gas har också inneburit att det inte finns några givna svar.

– Det finns inga regler för hur man ska bygga en gasbussdepå. Det har varit en utmaning att hitta sätt så att allt fungerar, inte minst ventilationen, säger Stephen Paul, stålansvarig för projektet på Skanska.

Max Juhlin håller med:

– Det har varit ett intensivt jobb mellan projektören och oss utförare. Vi har jobbat med trial and error.

Samtidigt är det utmaningarna som gör arbetet intressant.

– Det är otroligt roligt att ha så mycket kunnande samlat på en plats och stimulerande när man får allt att fungera, säger Max Juhlin.

Projektet i Fredriksdal närmar sig nu halvtid. Om tre år ska de första bussarna rulla in i depån.

 

Fakta – Bussdepån Fredriksdal

Start: 2012
Färdigställt: 2017

· Byggnaden blir sju våningar. På våning ett kommer bussgaraget att ligga. Våning två, som delvis ligger under mark, kommer innefatta bilgarage och serviceutrymmen. På våning tre kommer tanknings-, tvätt- och servicestationer finnas för bussarna. Våning fyra till sju blir kontor, där Trafikförvaltningen SLL delvis kommer att sitta.

· Det centrala läget gör det smidigt för bussarna att ta sig till och från depån och utsläppen minimeras.

· Biogasen som bussarna tankas med kommer direkt till depån via en ledning från Henriksdals reningsverk. Därmed behöver inga tunga transporter användas för frakt av gasen.