Nyheter

Terminal 5 byggs ut med ny marknadsplats

Terminal 5 byggs ut. Bild: Swedavia

Swedavia har tidigare meddelat att man pausar delar av utbyggnaden av Arlanda.  Men flera projekt genomförs enligt plan, bland annat en ny marknadsplats och säkerhetskontroll vid Terminal 5.

Swedavia meddelade redan i mars beslutade att pausa utbyggnaden av Arlanda. Den rådande situationen med coronapandemin har lett till en mycket dramatisk trafiknedgång på 98 procent av den kommersiella flygtrafiken.  ”Två projekt på Stockholm Arlanda Airport som avsåg att tillföra ny kapacitet genom en ny pir och förbättrad bagagehantering pausades därför tillsvidare”, skriver Swedavia i ett pressmeddelande i våras. 

Enligt Swedavias presschef Robert Pletzin är tanken att projekten med Pir G och bagagesystemet pausas och paketeras för att kunna återupptas igen när det finns ett behov.

– Vi prioriterar projekt som ökar flexibilitet och effektivitet på flygplatsen istället för projekt som ökar kapacitet eftersom vi inte ser behov av det i nuläget med tanke på den rådande marknadssituationen och marknadsutsikterna, säger han.

De projekt som, enligt Swedavia, genomförs är bland annat en tillbyggnad av Terminal 5. Här byggs en ny marknadsplats på cirka 11 000 kvadratmeter med restauranger och butiker. Terminalen får även en ny säkerhetskontroll som har högre kapacitet. Utbyggnaden av två burspråk på B-piren terminal 5 pågår också. Det var i mars i år som Swedavia skrev kontrakt med In3prenör för uppdraget som är värt drygt en miljard kronor och omfattar tillbyggnad om cirka 30 000 m2 och ombyggnad om cirka 20 000 m2. Den ombyggda terminalen ska stå klar år 2025.  Även ett arbete med en bagagekulvert pågår, vilket omfattar ett mark- och anläggningsprojekt framför centralbyggnaden på airside. Det är Sveab som upphandlats som entreprenör för projektet. 

Skanska, SH bygg och Jansson Entreprenad i Linköping AB har också pågående projekt på flygplatsen. Skanska har ett arbete som omfattar flytt av en lastgata och omdragning av en nedfart till en tunnel. Dessa arbeten ska slutföras och kontraktet utförs i sin helhet och beräknas vara klart under slutet av året. SH bygg ska bygga klart en formiatanläggning och de har också ett arbete som avser mediaomläggning.   

 
De pausade projekten har påverkat vissa upphandlingar. Entreprenören Vanderlande upphandlades tidigare som totalentreprenör för delprojektet Bagage 2050, och förfrågningsunderlaget för entreprenaden Rampytor har varit ute men har fått avbrytas.