Nyheter

Testar metod för hållbara stadsdelar

Akademiska Hus deltar i utvecklingen av metod för hållbarhetscertifiering av stadsdelar, BREEAM Communities. Syftet är dels att anpassa metoden till svenska förhållanden och dels att se om den kan fungera som verktyg i arbetet med hållbara utvecklingsplaner för campus.

BREEAM, BRE Environmental Assessment Method, är ursprungligen ett brittiskt system för hållbarhetscertifiering. Utvecklingen av en svensk version görs inom ramen för Sweden Green Building Council (SGBC), en ideell förening som utvecklat miljö- och hållbarhetscertifieringar för bygg- och fastighetsbranschen och där Akademiska Hus är en av grundarna.

– Det är en stor utmaning att forma ett certifieringssystem för stadsdelar som täcker in sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter – att forma ett system som verkligen gör skillnad, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus i ett pressmeddelande.

I Stockholm genomförs testerna tillsammans med KTH, som under hösten 2013 inlett arbetet med en ny utvecklingsplan för KTH Campus. Arbetet tar sin utgångspunkt i en hållbar utveckling och använder BREEAMs struktur och kriterier. I projektet deltar också Erik Skärbäck, professor i översiktlig planering vid Sveriges Lantbruksuniversitet, för att bevaka aspekterna för en hälsosam och kreativ utemiljö. I Göteborg genomförs testprojekt på Campus Johanneberg tillsammans med Chalmersfastigheter och aktörer från bland annat Chalmers Tekniska Högskola, studentkåren, Johanneberg Science Park och Chalmers studentbostäder.

En slutlig, svensk version av metoden beräknas vara klar under hösten 2014.