Nyheter

Tidig vår och hemarbete ger merförsäljning

Enligt senaste Byggmaterialindex har försäljningen av byggmaterial ökat med 11,5 procent. Foto: Susanne Bengtsson

En mild vinter, ökat hemarbete och färre resor gjorde att försäljningen av byggmaterial ökade med 11,5 procent i mars. Kunderna handlar framför allt träprodukter, fästdon och snickerivaror. 

– Men det finns en oro bland våra medlemmar att hösten kan bli tuff, säger Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna.

Våren är högsäsong för byggvaruhandeln, men i år har tillströmningen av kunder varit över förväntan. Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen ökade med 11,5 procent under mars 2020, jämfört med samma månad 2019, vilket är i paritet med försäljningsökningen på livsmedel, som ökade med 11,1 procent hos ICA-koncernen i mars.

Byggvaruhusens försäljning mot proffsmarknaden har gått bra genom att byggbranschen är en av de branscher som löpt på bra även under coronakrisen och inte påverkats negativt under första kvartalet.
Men även på konsumentsidan har byggvaruhandeln märkt av en ökad försäljning. Vårens antågande i kombination med ”karantänssituationen” då många jobbar hemifrån och avstår från resor och andra sociala aktiviteter har gjort att många passar på att fixa hemma.
– Utvecklingen i mars är en nulägesbild av byggmaterialförsäljningen. Den tidiga våren och mer tid hemma till följd av distansarbete och andra inställda aktiviteter kan ha genererat fler hem- och trädgårdsprojekt, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.
Träprodukter, fästdon och interiör- och snickerivaror är det som sålt bäst under mars.
– Många har passat på att renovera hemma samtidigt som man planerar för sommarens uteliv och trädgård.
Även om situationen är gynnsam just nu så finns en oro inför hösten, enligt Monica Björk.
– Det finns en oro för en kommande lågkonjunktur. Fortsätter de ekonomiska indikatorerna nedåt finns en överhängande risk att byggprojekt pausas. En ökad privatkonsumtion kan inte kompensera för en nedgång i byggbranschen.
– Samtidigt kan privatkonsumtionen drabbas hårt när arbetslösheten stiger, bostadspriserna sjunker och flyttkedjorna minskar, säger Monica Björk.