Nyheter

Tidningen Byggindustrin läggs ner

Tidningen Byggindustrin läggs ned i sin nuvarande form.

Det skriver ägaren Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande på måndagen.

Sveriges Byggindustriers förbundsstyrelse har gett organisationens ledning ett brett mandat att utveckla den kommunikativa strategin i syfte att säkerställa största möjliga medlemsnytta. Inom ramen för det uppdraget har bland annat Tidningen Byggindustrins framtid diskuterats, inte minst mot bakgrund av att det svenska medielandskapet idag genomgår stora förändringar.

Ledningen har diskuterat flera handlingsalternativ och bland annat har kontakter tagits med externa aktörer för att sondera intresset för att köpa tidningen. Då det efter en längre tids diskussioner nu står klart att det inte finns ett förvärvsintresse har beslut tagits om att lägga ned Tidningen Byggindustrin i dess nuvarande form. Samtidigt tittar Sveriges Byggindustrier på nya möjligheter för att öka synligheten och genomslaget i digitala kanaler, står det i pressmeddelandet.

Fackklubbens ordförande på Tidningen Byggindustrin samt berörd personal har informerats liksom samarbetsnämnden på Sveriges Byggindustrier.

Tidningen Byggindustrin har under lång tid bevakat den svenska byggbranschen. I nuvarande skepnad har tidningen funnits sedan mars 2012 då man lämnade magasinsformatet för att bli tabloid med veckoutgivning. Det sista fysiska numret av Tidningen Byggindustrin kommer ut kring årsskiftet 2017/2018.