Nyheter

Tidningsjätte säljer för 365 miljoner

Sveriges största tidningsägare Stampen-gruppen säljer åtta av sina fastigheter i Mellansverige till Kungsleden. Kungsleden tar över i oktober efter att ha hostat upp 365 miljoner kronor i köpeskilling.

I fastigheterna, belägna på sex orter, sitter bland annat tidningsredaktionerna för Nerikes Allehanda i Örebro, Norrtelje Tidning samt Vestmanlands läns tidning i Västerås.

— Fastigheterna passar väl in i Kungsledens befintliga fastighetsportfölj med avseende på hög och stabil avkastning. Vi bedömer att risknivån är låg då fastigheterna har ett bra läge och är flexibla för flera användningsområden, säger Kungsledens vd Thomas Erséus.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 52 000 kvadratmeter, huvudsakligen bestående av kontor (37 procent) och produktion (56 procent). Den största hyresgästen är V-TAB, Nordens största tryckerikoncern. V-TAB står för cirka 60 procent av de totala hyresintäkterna. Den genomsnittliga hyrestiden för portföljen är 6,5 år.