Infrastruktur

Tilldelas tredje Haga-etappen

Implenia har skrivit kontrakt med Trafikverket om Västlänkens delprojekt Vasastan. Foto: Trafikverket
Implenia har skrivit kontrakt med Trafikverket om Västlänkens delprojekt Vasastan. Foto: Trafikverket

Det blir Implenia som får ta sig an den tredje av Västlänkens Haga-etapper. Delprojekt Vasastan omfattar bland annat en bergtunnel och station Hagas södra del.

Sedan Trafikverket hävde kontraktet med AGN Haga har Haga-etappen delats upp i fyra mindre byggentreprenader och en installationsentreprenad.

Den tredje av dessa att tilldelas är delprojekt Vasastan som ansluter i norr mot delprojekt Rosenlund och i söder mot deletapp Korsvägen. I denna del går tunneln i berg och består av station Hagas södra del, en spårtunnel samt en parallell räddnings- och servicetunnel. Mellan spårtunnel och räddnings- och servicetunnel anläggs räddningsslussar. På sträckan finns också två ventilationsschakt, vid Föreningsgatan och Fogelbergsparken samt en servicetunnel som mynnar ut vid Linnéplatsen. 

– Nu är vi glada att kunna tilldela den tredje av de fem entreprenaderna för deletapp Haga. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete och ett planenligt genomförande, säger Helena Thysell Persson, projektledare på Trafikverket.

Enligt Thysell Persson handlar det om en utförandeentreprenad på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen.

– När upphandlingsprocessen startade var inte projekteringen färdigställd och det angavs ett kalkylerat värdet på 1,8 miljarder kronor. Nu kommer vi att starta upp prognosarbetet tillsammans med entreprenören och gemensamt titta på tekniska förutsättningar och möjligheter, säger hon.