Nyheter

Tilldelningsbeslut överklagade i Förbifart Stockholm

Två av Trafikverkets upphandlingar gällande installationer i Förbifart Stockholm har överklagats ”på formella grunder” vilket medför en risk för upphandlingen behöver göras om. Överklagandet avser bland annat en order på 1,1 miljarder kronor som Bravida tilldelats.

Den 28 augusti tilldelades kontrakten för Installationer av tekniska system i E4 Förbifart Stockholm till ett sammanlagt värde av cirka 4 miljarder kronor. 

Bravida Sveriges entreprenad för vatten och avlopp och släckningsutrustning för Förbifart Stockholm är en av de överklagade upphandlingarna (FSE905 VA och fast släcksystem). Det framkommer bland annat av Bravidas rapport. 

Trafikverket har tilldelat Bravida totalt två stora avtal inom infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm. Det sammanlagda ordervärdet ligger alltså på totalt 2,7 miljarder kronor, men kontrakten är separata och oberoende av varandra. Den order som är värd 1,6 miljarder kronor – den största i Bravidas historia –  berörs inte av ovanstående överklagande (FSE902 Elförsörjning, belysning).

Även ett annat tilldelningsbeslut har överklagats. Det gäller entreprenaden FSE903 Tunnelventilation som tilldelats norska Magnusson Invest AS. I detta fall har Förvaltningsrätten i Falun meddelat dom. Trafikverket har nu gjort ett nytt tilldelningsbeslut, denna gång med Assemblin som tilldelad entreprenör.

”Förvaltningsrätten bifaller Assemblin Ventilation AB:s ansökan om överprövning och beslutar att upphandlingen får avslutas först sedan en ny anbudsutvärdering har gjorts varvid anbudet från Magnussen Invest AS inte får beaktas”.

Det nya tilldelningsbeslutet går fortfarande att överklaga. 


Tilldelade installationsentreprenader Förbifart Stockholm:

  • FSE901 Tele-styr och övervakningssystem: Siemens Mobility AB,Sverige,
  • FSE902 Elförsörjning, belysning: Bravida Sverige AB, Sverige
  • FSE903 Tunnelventilation: Magnusson Invest AS (ENERGIMA AS), Norge (ÖVERKLAGAD)
  • FSE904 Trafiksystem: SICE Spanien
  • FSE905 VA och fast släcksystem: Bravida Sverige AB Sverige (ÖVERKLAGAD)
  • Källa: Trafikverket

Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden