Statistik & Analys

Tillfällig uppgång för byggstartade bostäder

Byggstarterna fortsätter att öka, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Foto: Henrik Ekberg
Byggstarterna fortsätter att öka, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Foto: Henrik Ekberg

Byggfaktas Byggstartsindikator visar en viss uppgång för september, men det kan vara tillfälligt, befarar Tor Borg, analyschef på Byggfakta.
– Högst sannolikt kommer vi dock att få se att nedgången får förnyad fart snart, säger han.
 

Bostadsbyggandet ökade något i september, jämfört med augusti, medan övrigt byggande minskande, enligt Byggstartsbarometern som visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas projektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnadsprojektens uppskattade byggkostnader.  

Många projekt i projekteringsfasen

Efter tio månaders obruten nedgång av byggstarter ökade indikatorn med 0,3 procent i augusti och 0,7 procent i september. På årsbasis minskade byggstarterna med –3,1 procent i september 2022 jämfört med samma månad i fjol. Eftersom indikatorn mäter byggandet i beräknad byggkostnad kan förändringarna bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.  

Bostadsbyggandet ökade, enligt Byggstartindikatorn, med två procent i september, jämfört med augusti. Jämfört med september 2021 är nedgången -14,6 procent.

– Bostadsbyggandet verkar ha stått och stampat lite under inledningen av hösten. Alla signaler pekar dock mot att nedgången kommer att ta ny fart framöver efterhand som vikande efterfrågan, fallande försäljningspriser, tuffare finansieringsförutsättningar och stigande byggkostnader påverkar. Det är dock intressant att se att det finns många projekt som ligger i projekteringsfasen. Skulle förutsättningarna, mot förmodan, ändras så kan det snabbt vända upp igen, säger Tor Borg.  

Under 50 000 bostäder för helåret

Byggstartsindikatorerna har, enligt Byggfakta, en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. Indikatorerna är dessutom ledande, det vill säga förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder. 

 – Det senaste utfallet för Byggstartsindikatorn indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att fortsätta falla brant under resten av 2022 och nå 48-49 000 för helåret. Detta skulle innebära att byggstarterna under andra halvåret i år blir 35-40 procent lägre än vad de var under andra halvåret i fjol, säger Tor Borg. 

Nedgång för övrigt byggande

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande föll med 1,0 procent under september vilket var lägre än förra månadens nedgång på reviderade -0,5 procent. 

– Byggstarterna utanför bostadssektorn har tidigare ökat. De senaste två månaderna har de dock fallit något. En uppåtgående trend kan ses för samhällsfastigheter som skolor, sjukvård och idrottshallar. Byggandet inom industri och lager minskar medan handel och kontor ligger still på förhållandevis låga nivåer, säger Tor Borg. 

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 96,3 miljarder kronor. Det är en nedgång 0,2 miljarder kronor sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader uppgår till 62,9 miljarder kronor, en nedgång med 6,2 miljarder kronor.