Nyheter

Tillförordnad chefsjurist utsedd i NCC

NCC har utsett Ann-Marie Hedbeck till ny tillförordnad chefsjurist och medlem av koncernledningen och styrelsens sekreterare. 
Ann-Marie Hedbeck ersätter NCC:s nuvarande chefsjurist Håkan Broman som sedan den 30 oktober tillträtt som tillförordnad koncernchef för NCC.

– Ann-Marie Hedbeck har en gedigen juridisk kompetens och har stor erfarenhet från koncernlednings- och styrelsearbete i börsbolag. Jag är väldigt glad att Ann-Marie Hedbeck redan från dag ett kan ta över mina arbetsuppgifter som chefsjurist så att jag kan fokusera fullt ut på mina åtagande, säger Håkan Broman, tillförordnad koncernchef NCC.

Ann-Marie Hedbeck är sedan februari 2017 anställd som chefsjurist i affärsområdet NCC Infrastructure. Hon har lång erfarenhet som chefsjurist i olika roller inom Skanska där hon arbetat i 16 år. Till NCC kom Ann-Marie från en roll som chefsjurist i Skanska AB.