Nyheter

Tillförordnad vd för LINK arkitektur Sverige

LINK arkitektur har utsett Siri Legernes, företagets koncernchef, som tillförordnad vd för den svenska verksamheten. Linda Marend, som tidigare haft rollen som vd lämnar bolaget. LINK arkitektur börjar samtidigt sökandet efter en ny vd för den svenska verksamheten.

LINK arkitektur har vuxit de senaste åren, både organiskt och genom förvärv, och är idag ett av Nordens största arkitektföretag. Men företaget vill utvecklas ytterligare och för detta arbete söker LINK arkitektur Sverige en ny vd. Till dess att den nya chefen är på plats axlar företagets koncernchef, Siri Legernes, ansvaret.

– Vi går nu ut externt och letar efter Lindas efterträdare och förhoppningen är att vi ska ha den nya vd:n på plats senast i månadsskiftet augusti/september, säger Siri Legernes. Vår ambition är att LINK arkitektur ska vara ett välkänt nordiskt arkitektkontor och jag vill hitta en person som kan förstärka vårt varumärke på den svenska marknaden. Jag vill samtidigt passa på att tacka Linda för det fina arbete  hon gjort, inte minst när det gäller uppbyggnaden av företaget, ledarskap, strukturfrågor och interna processer.

– Mina nio år med organisationen och fyra år som vd har varit spännande och oerhört utvecklande – men nu känns det rätt att gå vidare mot nya utmaningar, berättar Linda Marend.