Nyheter

Tillsätter granskning av Nya Karolinska

Nya Karolinska i Solna. Foto: Anna Sjöström

Regeringen tillsätter en granskning av Nya Karolinska sjukhuset.

Det meddelar finansminister Magdalena Andersson och sjukvårdsminsiter Annika Strandhäll, som menar att denna ”exceptionella situation” fått konsekvenser för både ekonomi och patientsäkerhet.

– Vi välkomnar en granskning, säger Edvard Lind, presschef på Skanska som byggt NKS.

Bygget av Nya Karolinska Solna (NKS) har blivit betydligt dyrare än planerat. Dessutom fungerar det inte som tänkt. Det anser regeringen och tillsätter därför en ”kriskommission”.

– Vi står med världens dyraste sjukhus. Som inte fungerar som det var avsett. Under tidens gång har avslöjanden om missförhållanden lyfts. Självklart måste vi se vad i den här processen som gått fel, säger sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S). 

Regeringen kommer att tillsätta en särskild granskning för att utreda besluts- och genomförandeprocesser i samband med upphandlingar, investeringar och organisationsförändringar. Projektet har kritiserats för bland annat misstänkt jäv i flera led, brister i upphandlingar samt skenande byggkostnader och skyhöga konsultarvoden.

– Det är viktigt att skattepengarna går till en säker vård och en bra arbetsmiljö för dem som jobbar på sjukhuset. Inte till skyhöga konsultnotor. Vi ska tillsätta en kommission för att utreda vad som hänt för att kunna säkerställa att det inte händer igen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Hon konstaterar att regeringen inte har något befintligt organ till sitt förfogande för att granska kommuner och landsting. Därför väljer regeringen att tillsätta en utredning.

– Det blir en slags kriskommission, säger Magdalena Andersson och kritiserar samtidigt den moderata partiledningen som hon tycker borde ha tagit sitt ansvar redan för ett år sedan.

– Men Ulf Kristersson har valt att ducka i frågan, och därför måste vi agera från statens sida.

Kommissionen ska titta på brister i inköp, fakturahantering, jävsituationer och utbetalningar som skett utan ordentligt underlag. På måndagen meddelande för övrigt Jan Svenonius, upphandlingschef på Nya Karolinska, att han avgår, enligt DN.

– Utredningen ska nu kartlägga de regelverk som finns och se hur landstingen följt dem. Den ska också identifiera risker och se över villkoren för statsbidrag, säger Magdalena Andersson.

Nya Karolinska Solna är det första större exemplet på en OPS-lösning i svensk sjukvård. Offentlig privat samverkan är ett samlingsbegrepp för olika typer av avtalsreglerade samarbeten mellan enskilda företag och det allmänna i syfte att tillgodose ett samhälleligt behov.

– OPS-lösningen är en sådan sak som vi ska titta på för att lära oss mer om den inför framtiden, säger Magdalena Andersson. 

Nya Karolinska har byggts av Skanska Healtcare AB, och från Skanska välkomnar man en granskning. 

– Vi välkomnar en granskning. Vi känner oss trygga med våra delar och stolta över att ha levererat ett sjukhus i världsklass, säger presschef Edvard Lind.  

Den fasta byggkostnaden har legat på 14,5 miljarder kronor. Den totala slutnotan blev dock cirka 10 miljarder dyrare, enligt en granskning som SvD gjort.

– Vi byggde till ett fast pris, det var en risk som vi tog. Om byggkostnaden överskridits så hade det drabbat Skanska, säger Edvard Lind.

Han tycker också att det är bra att regeringen väljer att granska valet av OPS-finansiering.

– Jag anser att OPS är en bra lösning. Det kommer att visa sig på sikt eftersom vårt kontrakt löper till 2040. OPS är ett incitament att bygga med långsiktig hållbarhet. 

Regeringen avser att skyndsamt presentera utredare och kommittédirektiv med målet att utredningens slutredovisning sker senast 1 mars 2019.