Nyheter

Tingsrätten ogillar köpares krav på Peab

Solna tingsrätt har meddelat dom i en tvist mellan en bostadsköpare och Peab. Fotograf: Patrik Svedberg
Solna tingsrätt finner att en försening på runt två månader kan betecknas som ”inom skälig tid” för ett stort byggprojekt där en köpares upplåtelsetidpunkt i Peabs bostadsrättsförening Vip-Logen i Solnaområdet Arenastaden försenades.

Det framgår av en dom som meddelats på måndagen.

Bostadsköparens krav om frånträde av ett förhandsavtal liksom återbetalning av tidigare erlagt förskott och erlagd betalning av tillvalskostnader ogillas. Köparen döms i stället till betalning av viss del av bostadsrättsföreningens rättegångskostnader (omkring 350.000 kronor).

Enligt förhandsavtalet beräknades upplåtelsen till att ske under det fjärde kvartalet 2017. Köparen erbjöds sedermera att ingå upplåtelseavtal i slutet av februari 2018 varpå köparen meddelade ett frånträde av avtalet i slutet av mars.

Köparen ansåg sig ha rätt att frånträda avtalet om köp av en 57 kvadratmeter stor lägenhet för 4,1 miljoner kronor eftersom upplåtelsen inte skedde ”inom skälig tid” efter beräknad upplåtelsetidpunkt. Då köparen är konsument bör skrivningen tolkas till köparens ”fördel” och upplåtelsen skulle därför enligt förhandsavtalet ha skett den 1 oktober 2017. Fem månader bör inte ses som skälig tid, argumenterade köparens sida med påpekande att även åtta veckor efter utgången av det fjärde kvartalet inte kan anses ha varit skäligt.

”Med beaktande av det stora byggprojektet med lång produktionstid som det varit fråga om finner tingsrätten att den försening om drygt åtta veckor som uppstått inte inneburit att upplåtelsen skett senare än vad som kan betecknas som ’inom skälig tid'”, heter det i domen och köparen har således inte rätt att frånträda avtalet eller få tillbaka erlagda medel.

Inflytt i de berörda lägenheterna skedde under hösten 2018. I själva förhandsavtalet fanns ingen överenskommelse angående när tillträdet till själva bostadsrätten skulle ske.

Bland annat SSM- och Oscar Properties-föreningar är inblandade i liknande tvistemål avseende förhandsavtal.

Malcolm Svensson Rothmaier,
Nyhetsbyrån Direkt