Nyheter

Tio miljarder för att rusta miljonprogrammet

Nu ska de slitna lägenheterna i miljonprogramsområdena energieffektiviseras. De borgerliga i Stockholm vill öronmärka tio miljarder under fem år.

Det framkom under måndagen då allianspartierna i Stockholms stad presenterade tre miljöprofilsområden i Stockholm. Ett av dessa är det nedslitna miljonprogrammet där partierna vill satsa tio miljarder kronor under en femårsperiod för att genomföra ordentliga renoveringar. Därmed ska energianvändningen effektiviseras i cirka 9 000 lägenheter.

— Stockholms miljonprogram ska vara en internationell förebild när upprustningen nu sker med en stark miljöprofil med höga ambitioner för förbättringar för både boende och miljön säger ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson (M).

De andra två miljöprofilsområdena är de planerade bostadsområdena Norra Djurgårdsstaden och Västra Liljeholmen. Norra Djurgårdsstaden ska vara fossilbränslefritt senast 2030 och klimatpåverkan i området måste 2020 understiga 1,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare.

Västra Liljeholmen består, till skillnad från Norra Djurgårdsstaden, av privata fastighetsägare. Byggherrarna kommer här att utforma ett eget miljöprofilerat byggprogram.

Stadens exploateringskontor ska ta fram miljöprogram för de tre områdena samt samordna arbetet med miljöprofilområdena tillsammans med andra förvaltningar och bolag.