Nyheter

Titania breddar från rot till nyproduktion

Wojciech Wondell, projektchef och Dominik Zelich, arbetsledare i Ullna. Foto: Susanne Bengtsson.

I Ullna strand i Täby kommun bygger Titania 109 lägenheter.

Bostäderna i Ullna är bolagets första riktigt stora nyproduktionsprojekt i egen regi.

Majoriteten av de anställda i projektet är från Polen.

I den expansiva stadsdelen Ullna strand i Täby kommun bygger byggföretaget Titania 109 lägenheter. Den sista etappen, Brf Townhouse, som består av 34 radhus närmar sig inflyttning. I husen pågår slutproduktionen för fullt. Bland annat monteras växthus på taken till åtta av radhusen. En del av växthuset ska ingå i bostadsarean, vilket man löst genom att bygga en ”glaskub” inuti växthuset för att uppnå samma inneklimat där som övriga huset.

– Bostäderna i Ullna är vårt första riktigt stora nyproduktionsprojekt i egen regi. Vi jobbade tidigare främst med rot-arbeten och renoverade mycket badrum. Vi har många egna hantverkare, från målare och plattsättare till finsnickare. Det är väldigt duktigt yrkesfolk, många från Polen, som vi vill behålla och som nu får jobba inom nyproduktion, säger projektchefen Wojciech Wondell.

Han har rötterna i Polen, precis som flera av arbetskamraterna. I Ullna-projektet kommer hela 85-90 procent av personalen, både tjänstemän och yrkesarbetare, från Polen. Inga är utstationerade utan de allra flesta har fast anställning.

– Våra medarbetare är etablerade i Sverige. De har flyttat hit från Polen, bosatt sig här och har sina familjer med sig. Det funkar inte med säsongsarbetare för oss. Det tar tid att utbilda personal och se till att de har rätt behörighet, säger Woichiech som själv kom till Sverige redan 1984 och är uppvuxen här.

– Flera av de anställda har rekommenderats av våra egna medarbetare. Vi är från samma land, har släkt och vänner i Polen. Det gör att vi tar hand om varandra.

På bygget pratas det polska. Mycket av den svenska informationen och dokumentation har också översatts.

– Visst blir det svårare för medarbetarna att komma in i det svenska språket. Men å andra sidan är det oerhört viktigt att de kan ta till sig och förstå information och föreskrifter om arbetsmiljö, säkerhet och ordningsregler.

Dominik Zelich, arbetsledare i Ullna, har jobbat i Sverige i cirka åtta år och har lärt sig att prata svenska på jobbet. Han ser flera fördelar med att jobba i Sverige.

– Lönen är sämre i Polen. När jag jobbade där för 7-8 år sedan så hade vi en timlön på 20 kronor. Här i Sverige är arbetsmiljön bättre med bättre verktyg, maskiner och etableringar. Här finns också större utvecklingsmöjligheter.

Wojciech Wondell håller med.

– I Polen har det varit extremt dåliga löner i förhållande till vad det kostar att leva där. Det har också varit svårare att hitta jobb och hålla sig sysselsatt, särskilt om man bara jobbar med en sak. Därför har multihantverket ökat i Polen, något som passat oss som jobbat med rot. 

FAKTA

Enligt Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister fanns 3019 polacker inom ”Byggande av Hus” 2015. Räknar man in anläggningsarbete fanns det drygt 6000 utstationerade polacker i Sverige förra året.

Titania bygger 109 bostäder Arninge-Ullna

  • Titania vann hösten 2012 Täby kommuns anbudstävling för nyproduktion i Skogskvarteren, ett helt nytt bostadsområdet i Arninge-Ullna.
  • Titania köpte ca 26 000 kvadratmeter mark av kommunen.
  • Titania har byggt: Fyra stycken flerbostadshus (Skogsvåningarna) med totalt 48 lägenheter.  
  • 27 stycken gruppbyggda småhus/radhus (Parkhusen).
  • 34 stycken ”Townhouses” dvs gruppbyggda småhus/radhus. 8 av dessa har växthus på taket.
  • Arkitekter är Sandell-Sandberg.
  • Inflyttningen har börjat och pågår under våren 2016.