Affärer

Titania köper New Living

Titania köper New Living. Foto: Titania
Titania köper New Living. Foto: Titania

Titania-koncernen köper bostadsmodulproducenten och fastighetsutvecklaren New Living (tidigare Junior Living). Köpeskillingen uppgår till drygt 13 miljoner kronor.

Förvärvet omfattar hela verksamheten och innefattar totalt tre bolag innehållande bland annat en modulfabrik, pågående projekt, organisation, inventarier, byggsystem, patenträttigheter, varumärken samt övriga immateriella rättigheter.

Förvärvet innefattar även ett kommunalt markanvisningsavtal i Salems centrum på cirka 100 lägenheter samt andra bostadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden i Stockholmsregionen. Den totala köpeskillingen uppgår till 13,1 miljoner kronor.

Einar Janson, vd på Titania, kommenterar köpet.
– Vi är mycket glada över att ha fått den unika möjligheten att göra ett förvärv av en de mest erfarna producenterna av kvalitetsbostadsmoduler i Sverige till ett mycket fördelaktigt pris. Att den här möjligheten kom upp beror förstås på det mörka läget för byggstarter generellt där så många bolag har satt paus i nybyggnation. Det är märkligt att tänka att bara 1,5 år tillbaka i tiden var det högattraktivt för fastighetsbolag att köpa in sig dyrt med mindre ägarandelar eller investera från grunden i bostadsproducenter med fabrikstillverkning medan vi nu kan göra ett totalförvärv på dessa nivåer av en färdig fungerande kvalitetsverksamhet. För Titanias del passar förvärvet mycket bra just i nuläget. New Living producerar i dagsläget Titanias bostadsmoduler för Täby Boulevard-projektet och har arbete med det året ut.

Efter detta har Titania ett flertal startklara projekt i projektportföljen som är anpassade för modulproduktion och kan fylla New Livings produktionskapacitet under de kommande åren. I tillägg har New Living egna långt gångna förhandlingar gällande produktion av bostadsprojekt.

– Rent organisatoriskt blir det inte så stor skillnad för oss med tillskottet i koncernen. Vi har arbetat väldigt nära New Living från tidiga skeden bland annat med Täby Boulevard-projektet i flera år och är väl insatta i verksamheten. Grundarna och nyckelpersoner i New Living kommer att finnas kvar och vi känner att vi kan varandra och fungerar bra tillsammans, säger Einar Jansson.

Claes Eliasson, vd på New Living:
– Det finns stora värden inbyggda i utveckling av byggsystemen, produktionsprocesserna i fabriken och i organisationen och det är ingen hemlighet att en försäljning knappast skulle ha varit aktuell på de här nivåerna om inte utsikterna för nyproduktion i närtid generellt skulle ha varit så svaga som de är idag. Genom Titanias förvärv skapar vi tillsammans förutsättningar för smidigare och bättre processer i syfte att göra produktionen av Titanias kommande bostäder billigare och bättre. Det är samtidigt inspirerande att se att Titania är villiga att fortsätta ta kortsiktig risk och gå mot strömmen i detta läge och planera nya byggstarter där den långsiktiga uppsidan torde vara betydande.