Juridik

Tjädrar sätter stopp för vindkraftspark

tjädertupp
Tjädrar i området stoppar det planerade vindkraftsbygget i Töreboda kommun. Foto: Getty Images

En planerad vindkraftspark i Töreboda stoppas av en dom i Mark- och miljödomstolen. Domstolen bedömer att nya forskningsrön visar att vindkraftsparken kommer att påverka livsmiljön för tjädrar i området och att ”störningarna för tjäder blir för stora”.

Vindkraftsparken skulle skulle ligga 15 kilometer från Tivedens nationalpark. Hösten 2020 den hade fått tillstånd av Länsstyrelsen, men beslutet överklagades av ett fyrtiotal klagande av många olika anledningar. Det som gjorde att tillståndet upphävdes av domstolen var tjäderns levnadsförhållanden.

Naturskyddsföreningen i Töreboda och Mariestads fågelklubb presenterade en uppdaterad fågelinventering för området där man konstaterar tjäder. Domstolen slår fast att det inom det planerade vindparksområdet finns större spelplatser för tjädrar och lämpliga kycklingbiotoper.

Säkerhetsavstånd enligt ny rapport

Men det som avgör domstolens beslut är resultaten från en ny rapport från Naturvårdsverkets forskningsprojekt Vindval. Den fanns inte tillgänglig när Länsstyrelsen gav företaget tillstånd att bygga vindkraftsparken.

Forskarna rekommenderar att vindparker håller ett säkerhetsavstånd på minst 865 meter, då vindkraftsparker som ligger på ett kortare avstånd har observerats minskar tjäderns användning av området under spel- och sommarsäsongen.

Mark- och miljödomstolen drar därför slutsatsen att ”den sökta verksamheten inte kan bedrivas utan att tjädern riskerar att påverkas på ett förbjudet sätt”.

Källa: Nyhetsbyrån Sirén