Nyheter

TMF kritiserar regeringen

På onsdagen kom regeringens klimatproposition. Och kritiken lät inte vänta på sig. <br></br> — Regeringen borde stimulera energirenoveringar, säger Daniel Wennick på TMF.

Näringsminister Maud Olofsson menar att energirenoveringar är lönsamma — därför ska de inte stimuleras av staten.

Men informationsinsatser räcker inte för att tillräckligt mycket ska göras, enligt organisationen Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF.

— En undersökning i USA och Sverige visar att bara 20 procent av de åtgärder som visar sig vara lönsamma inom fem år utförs. Därför behövs ekonomiska stimulanser från staten, säger Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig på TMF och fortsätter:

— Det skulle göra en stor samhällsnytta och läget är helt rätt nu i lågkonjunkturen.

Bland TMF:s medlemsföretag finns byggmaterialleverantörer, som dörr- och fönstertillverkare, som skulle gynnas av en statlig satsning.

Fönsterbyten är en av de åtgärder som ger snabbast resultat vid till exempel renovering i miljonprogrammen. Fönstren där har ofta ett U-värde kring 2,8 och för nya är standarden 1,2.

Daniel Wennick saknar också energikrav vid renovering, vilket enligt ett EU-direktiv skulle varit på plats 4 januari men regeringen har fortfarande inte presenterat något. I dag finns bara allmänna råd.