Nyheter

Tolfte hålet var <br></br> ett svartbygge

Hoppsan, Araslövs Golfbane AB byggde två golfbanehål svart i ett friluftsområde. Nu får klubben böta 95 000 kronor.

Enligt tidningen Norra Skåne är det sammantaget cirka 23 000 kvadratmeter som olovligen gått åt för att bygga hål nummer åtta och tolv vid golfbanan i Araslöv. Bland annat har en skogsdunge avverkats.

Byggena innebär en större avvikelse från detaljplanerna och är inte godtagbara enligt stadsbyggnadskontoret som nu straffar golfklubben med en byggnadsavgift på cirka 95 700 kronor.

För hål nummer åtta finns det möjligheter till bygglov om ansökan lämnas in. Men när det gäller tolfte hålet kräver kommunen att hålet stängs och att marken på området ska återplanteras med träd, skriver Norra Skåne.