Nyheter

Tolv personer utvisades efter myndighetsinsats

Polisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket genomförde i april oanmälda kontroller på ett 60-tal byggarbetsplatser i hela landet. Foto: Getty Images

Nära hälften av byggföretagen hade brister i arbetsmiljön. 40 procent slarvade med personalliggaren och 25 personer saknade rätt att arbeta i Sverige.

Det är facit av en myndighetsgemensam insats mot byggbranschen, som genomfördes i hela landet under vecka 15-16.

Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Polisen har i april,  vecka 15-16, genomfört oanmälda inspektioner vid ett 60-tal  byggarbetsplatser runtom i landet, som en fortsättning av det regeringsuppdrag som inleddes 2018.

–  Bygg är en av flera branscher där vi gör en insats, men vi lägger mycket fokus på bygg eftersom vi vet att det förekommer brister där, säger Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket upptäckte brister i arbetsmiljön hos cirka 50 av de drygt 100 företag som inspekterades ute på olika byggen. Sammanlagt upptäcktes 110 brister i arbetsmiljön. Fusk med fallskydd dominerar, och en del brister var så allvarliga att de ledde till ett omedelbart förbud mot arbete.

– Vi har fått ge påfallande många förbud mot arbete på hög höjd, där det har saknats fallskydd och finns en omedelbar risk att falla ner. Vi är fortsatt oroade över att byggnadsarbetare springer på höga höjder  utan att skydda sig. Ingen ska behöva skadas eller dö av sitt arbete. Här har platschefen och BAS-U ett stort ansvar säger Arne Alfredsson.
 
Polisen kontrollerade cirka 200 personer och upptäckte minst 25 personer som saknade rätt att arbeta i Sverige. Tolv av dessa har utvisats och fått förbud att återvända till Sverige de närmaste tre åren.

– Den här gången var det flera arbetare från Ukraina som saknade tillstånd att arbeta här, mycket tyder på att det är organiserat. Dessa personer blev tagna i förvar och utflugna till Ukraina direkt dagen efter, säger polisöverintendent Per Wadhed från Polismyndigheten.

De aktuella byggarbetsplatserna, där den illegala arbetskraften hittades, fanns i Stockholm, Göteborg och Umeå. Byggarbetarna var anställda hos underentreprenörer. 
– Det finns pengar att tjäna på att ta hit arbetare som jobbar för lägre löner. Bland dessa osunda företag finns stor risk att de rekryteras in i organiserad brottslighet. Det är lätt att grå verksamhet blir svart. Därför är den här typen av insatser en viktig del av polisens förebyggande verksamhet.
 
Även Skatteverket kunde granska fler företag ute på byggarbetsplatserna. Nära 40 procent av de företag som Skatteverket kontrollerade hade brister i personalliggaren, där alla som är verksamma på ett bygge ska registreras.

– I många fall handlar om slarv. Det går inte i nuläget att säga om det skett med uppsåt i syfte att skaffa sig konkurrensfördelar, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket

Skatteverket kommer i flera fall att fatta beslut om kontrollavgifter.

Trots de negativa siffrorna från den senaste insatsen menar Conny Svensson att arbetet går framåt.
– Jag hyser stort hopp.  Våra kontroller och vår synlighet är viktig och behövs för att ge eko i branschen. Men lika viktig är dialogen mellan myndigheter och branschens aktörer. Byggbranschen går i spetsen för det här arbetet med många bra initiativ, aktiviteter, förebyggande arbete och utbildningar.

Nästa steg blir att även få allmänheten att lyfta blicken, menar Conny Svensson.
– Vi ser att fler oseriösa företag hamnar på den privata byggmarknaden, som villabyggen, som inte omfattas av personalliggare och där vi inte har möjlighet att göra platsbesök. 

Några resultat:

  • Drygt 100 företag vid 60 byggarbetsplatser kontrollerades gemensamt i insatsen. 
  • Av dessa hade cirka 50 företag brister i arbetsmiljön. 
  •  Cirka 110 arbetsmiljöbrister upptäcktes. 
  •  Ett tiotal förbud om att stoppa arbetet eller ett arbetsmoment på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister utfärdades. 
  •  100 kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare övervägs. 
  •  Cirka 25 personer saknade rätt att arbeta i Sverige på de kontrollerade arbetsplatserna. 

Om myndigheternas samarbete mot arbetslivskriminalitet;

Regeringen har gett åtta myndigheter i uppdrag att tillsammans under 2018–2020 utveckla metoder för myndighetsgemensamma kontroller för att motverka brott i arbetslivet. Nyligen förlängde regeringen uppdraget till och med 2021. Myndigheterna har gjort cirka 4 500 gemensamma kontroller sedan 2018.

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket deltar i samarbetet som samordnas av Arbetsmiljöverket.