Nyheter

Toppar bygget med bostäder

Sporthall på bottenplan.Ungdomar på taket. MKB och Stadsfastigheter har just färdigställt 130 bostäder ovanpå en idrottshall i Västra Hamnen, Malmö. Foto: Susanne Bengtsson.

Sporthall på bottenplan.Ungdomar på taket.MKB och Stadsfastigheter har just färdigställt 130 bostäder för ungdomar 18-25 år ovanpå en nybyggd sporthall i Västra Hamnen.

Malmös kommunala bostadsbolag MKB, Stadsfastigheter och Peab har samarbetat i detta annorlunda multiprojekt i Västra Hamnen i Malmö. 

Peab har byggt bostäder åt MKB ovanpå den sporthall som de i samma projekt byggde åt en annan byggherre, Stadsfastigheter.

–  Idén fanns med redan i detaljplanen. Förslaget var att en och samma byggnad skulle innehålla både sporthall och bostäder för att få till ett så effektivt utnyttjande av marken som möjligt, säger Peter Hingström, byggprojektledare på Stadsfastigheter.

Sporthallen intill Stapelbäddsparken används sedan färdigställandet i juli i år bland annat av eleverna på den nya Stapelbäddsskolan och av föreningslivet.

–  Vi upphandlade byggnaden i samverkan med MKB och då vi normalt inte bygger bostäder ville vi hitta en annan beställare till dem. Målet har hela tiden varit att bygga ungdomsbostäder och inte studentlägenheter eftersom det är lägre krav och fler villkor för studentlägenheter. Vi är glada att MKB hoppade på tåget.

Stämpen är ett unikt samarbetsprojekt där Stadsfastigheter äger sporthallen, MKB äger bostäderna och Peab som byggentreprenör i båda projekten. Detta har gett en 3-dimensionell fastighetsbildning.

Hur fungerar det att drifta en sådan här 3D-fastighet?–  Vi har helt separata serviser för el, vatten, avlopp och ventilation. Stadsfastigheter står för skötsel av de flesta ytorna runt anläggningen, MKB sköter ytorna ovanpå taket. Själva takkonstruktionen är en gemensamhetsanläggning, berättar Peter Hingström.

Att bygga bostäder på takytor är en effektiv förtätningslösning i storstäder, men byggtekniskt finns det utmaningar. En av byggnaderna, som består av tre bostadsvåningar, hänger ut över idrottshallens tak utan att belasta det. För att klara detta har byggnaden, som består av  en betongstomme, förankrats med stålbalkar och diagonala stag i  5-våningsdelen i en galgkonstruktion.

–  Det ser ut som bostadsdelen står på taket, men så är det inte. Taket måste kunna leva sitt eget liv. Det blåser en del här nere och taket måste kunna röra sig och får inte belastas med tunga laster. Lägenheterna hänger i den övriga delen av byggnaden, dit lasterna leds, berättar Roger Andersson, platschef på Peab.

Uppe på taket har fläkt- och ventilationsrum placerats. Här finns också en takterrass och cykelparkering.I november påbörjades inflyttning i första etappen samtidigt som slutarbeten pågår i den andra etappen. 

Stämpen består av 115 stycken lägenheter om 1 rok och 15 stycken om 2 rok. I november påbörjades inflyttning i första etappen samtidigt som slutarbeten pågår i den andra etappen. Bostäderna är avsedda för ungdomar i åldern 18-25 år. Det finns dock inga krav på att de boende behöver flytta när de fyller 26.

Fakta

  • Projekt: Stämpen ungdomsbostäder  
  • Beställare: MKB  
  • Totalentreprenad: Peab Sverige AB  
  • Stomme: Strängbetong  Arkiteket: 
  • Chroma Arkitekter  
  • Bostäder: 115 stycken ettor om 29-32 kvadratmeter och 15 tvåor om 45 kvm. 
  • Målgrupp: Ungdomar 18-25 år  
  • Totalkostnad för ungdomshuset: Ca 118 miljoner kronor