Nyheter

Toppmöte kan bli räddningen

Panikstoppet i industrin under fjolårets sista månader har inte hävts. Året har inletts ungefär lika svagt som fjolåret slutade, vilket januaris maskinorderfall på 42 procent i Tyskland som presenterades under veckan bara är ett av många, många exempel på

För varje månad som efterfrågan ligger kvar på rekordlåga nivåer ökar risken för att recessionen blir betydligt mer långvarig. Därmed ökar också risken för en tilltagande protektionism, vilket är den verkligt stora faran idag när det gäller den långsiktiga ekonomiska utvecklingen.

Ökad protektionism, med omfattande handelstullar, var en viktig orsak till att 30-talets lågkonjunktur blev till depression och det kan mycket väl bli verklighet igen om länderna slutar att samarbeta för att häva dagens finans- och konjunkturkris.

Det är lockande för politikerna att skydda den egna inhemska industrin genom att minska den utländska konkurrensen. Det kan skydda den inhemska ekonomin på mycket kort sikt men leder i förlängningen till att man inte producerar bilar, för att ta ett aktuellt exempel, där de görs bäst och billigast utan väljer tillverkningsort av politiska skäl. En sådan ineffektiv produktion leder ofelbart till att tillväxten och därmed välfärden i världen minskar.

Det finns några små tendenser till att så protektionismen börjar bli verklighet. Ett exempel är på vilket sätt som Frankrike och USA försöker rädda sin bilindustri. Även de nationella räddningsoperationerna av bankerna är tecken på detta. Debatten kring den framtida energipolitiken i Sverige kan också ses som protektionistiskt när politikerna börjar se ett egenvärde i att vi ska vara självförsörjande på energi.

Därmed har G20-mötet den 2 april i London där världens viktigaste stats- och finansministrar ska träffas fått en nyckelroll. Det är mycket viktigt att detta möte inte havererar och att deltagarna åker därifrån osams. Om man i stället lyckas enas om fortsatta kraftfulla internationella åtgärder skulle Londonmötet kunna bli en första liten ljusning i konjunkturmörkret.

Det som gör G20-mötet intressant är att det inte bara inbegriper företrädare för västvärlden utan att de stora länderna i Sydamerika, Asien och Mellanöstern också är representerade. Det är nämligen där som mycket kapital efter de senaste årens höga oljepris och stora exportframgångar för de asiatiska länderna har samlats och det är dessa pengar som nu måste ut i systemet igen för att få fart på tillväxten.

En förhoppning, dock tyvärr inte särskilt sannolik, är att G20-mötet till och med leder fram till ett förslag hur alla dessa stimulanspaket som genomförs runt om i världen ska finansieras. Det skulle i så fall vara en riktig vändpunkt för ekonomin och förstås för börsen som hittills i år har backat med 5 procent och som därmed börjar prisa in att även 2010 ska bli ett svagt år.

Ulf Petersson…

… har lång erfarenhet som både journalist och fondförvaltare. Han har bland annat varit analyschef på Affärsvärlden.