Nyheter

Torsplan 2 tävlar i Cannes

Lokalerna i Torsplan 2 är luftiga och öppna med stora fönster och två ljusgårdar som släpper in gott om dagsljus. Foto: BAU.

Kontors- och handelshuset Torsplan 2 i Stockholm har pre-kvalificerats till MIPIM Awards 2018 i kategorierna BEST INNOVATIVE GREEN BUILDING och BEST OFFICE & BUSINESS DEVELOPMENT. Projektet är ritat av BAU arkitekter och byggt av NCC.


Torsplan 2, i kvarteret Isotopen, Hagastaden, är Sveriges första kontorsbyggnad som certifierats som BREEAM Outstanding. Byggnadens struktur och fasader är helt prefabricerade för minimalt spill, snabb konstruktion, säkerställd kvalitet och goda arbetsförhållanden på byggplatsen. 

Arkitektbyrån BAU har nu skickat in bidraget till MIPIM Awards tillsammans med NCC Property Development och Castellum. Torsplan 2 tävlar i kategorierna BEST INNOVATIVE GREEN BUILDING och BEST OFFICE & BUSINESS DEVELOPMENT. Tävlingen avgörs den 15 mars.

Ett av de framträdande arkitektoniska gestaltningsgreppen är de noggrant gjutna fasadelementen som monterats förskjutna för att påverka intrycket av de synliga skarvarna som på så sätt också blivit en del av den arkitektoniska kompositionen – ett sätt att utmana traditionella prefabsystem och samtidigt behålla prefabrikationens fördelar. 

Arbetet med hållbarhetsfrågorna formade hela arbetsprocessen, färgade val av byggmetoder och materialval, attraherade hyresgäster som vill bidra till ett mer hållbart samhälle och gav Stockholm en helt modern kontorsbyggnad som möter de högsta miljökraven och samtidigt till fullo gick att integrera i den traditionella stadsmiljön, riksintresset innerstaden i Stockholm.

En av hyresgästerna i byggnaden, SIS, driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. För att klara utmaningar med digitaliseringar, högre arbetstempo och kortare ledtider behövde de nya lokaler. I Torsplan 2 fann de en arbetsmiljö som var upp till deras standard; lokaler som gav ny arbetsenergi, fler bokade möten, mer evenemang. Platsen – närheten till forskningsmiljön, lätt att hitta till och tillgänglig – var viktig men arbetsmiljön var avgörande.
I entréplanet till kontorshuset finns Hagastadens nya handelsplats, en plats för möten och umgänge lika mycket som en plats för de vardagliga inköpen. Butikerna blir naturliga knutpunkter för boende, arbetande och besökare från Stockholm och den angränsande kommunen Solna. Funktioner som ger liv i stadsrummet men också underlättar vardagen. I byggnaden finns en stor träningsanläggning och löparbanan på det platta taket är både välanvänd och ett signum för kvarteret.

– Kontors- och handelshuset Torsplan 2 bildar par med sin föregångare, Hagastadens första hus Torsplan 1, och ramar in en av Stockholms norra portar, berättar Peter Walker, BAU. Fasadens rundning och skärmtaket mot själva platsen Torsplan speglar det på Torsplan 1 och signalerar Hagastadens kommersiella centrum med butiker, restauranger och tunnelbanestation. 

 
Jenny Marcuson Fors