Krönikor & Debatt

”Trä ger unikt hållbara byggprojekt”

Anders Tengbom, utvecklingschef och träbyggnadsexpert, Vernum Fastigheter. Foto: Vernum Fastigheter
Anders Tengbom, utvecklingschef och träbyggnadsexpert, Vernum Fastigheter. Foto: Vernum Fastigheter

Byggbranschen måste ta hållbarhetsutmaningen på allvar. Då kan vi inte slåss mot påhittade väderkvarnar och luftkonditioneringsspöken, skriver Anders Tengbom i en replik på Plåt & Ventföretagens vd Johan Lindströms debattartikel ”Ökat byggande i trä kan skapa stora energiproblem.

Johan Lindström anför i sin debattartikel att byggbranschen ska sträva efter att använda rätt material på rätt plats. Jag kan inte hålla med Lindström mer – rätt materialanvändning är avgörande för att vi ska minska branschens redan allt för stora klimatavtryck. Det är av den anledningen som vi på fastighetsbolaget Vernum fokuserar på trä i våra unikt hållbara byggprojekt.

Tanken om rätt materialanvändning är däremot så långt som samförståndet mellan mig själv och Johan Lindström sträcker sig. Uppmaningen till landets politiker att inte verka för ett ökat trähusbyggande är både felriktad och miljöfarlig.

Betong och stål är fantastiska material som ska användas där det behövs och där det saknas andra alternativ. Att påstå att betong per definition skulle vara ett klimatsmart och mer miljömässigt alternativ till trä – eftersom gamla kyrkor är svala – stämmer dock helt enkelt inte. 

Få svenska villaägare skulle sannolikt känna igen sig i Lindströms tes om att trähus kräver omfattande luftkonditionering med tillhörande energikonsumtion. Trähus i villaformat har funnits i hundratals år och är en i allmänhet förträfflig produkt utan påstådda problem.

Vernum producerar i dag åttavåningshus som är Svanenmärkta, med ljudklass A och som har en energianvändning som är knappt 50 procent av Boverkets byggkrav. Huvudkonstruktionen är utvecklad av Masonite Beams och isoleras med Termoträ/cellulosafiber. Slutprodukten är en relativt tung vägg med funktioner som påminner om samtliga positiva egenskaper en betongvägg har.

Genom att bygga rätt – med rätt material och i en klimatmedveten process – går det att skapa ett mycket sunt inomhusklimat där trä ger möjlighet att skapa en diffusionsöppen konstruktion. De stora energiproblem som Lindström varnar för har helt enkelt inte förankring i verkligheten. I likhet med tidigare tillfällen som Plåt & Ventföretagen har agiterat mot träbyggnader på oklara grunder ställer man sig frågan om det verkligen är omsorg om klimatet och den boende som driver Johan Lindström – eller marknadsandelarna?

Byggbranschen har stora hållbarhetsutmaningar som måste tas på allvar. Det är avgörande att vi hittar fungerande alternativ till den traditionella produktionen, där gamla egenintressen bevakar sina befintliga roller och marknadsandelar. Vägen dit gynnas inte av dimridåer om energikrävande luftkonditioneringsspöken.

/Anders Tengbom, utvecklingschef och träbyggnadsexpert, Vernum Fastigheter