Nyheter

Trä mot toppnivåer

Det totala bostadsbyggandet ökade med drygt 40 procent under första halvåret 2016 jämfört med året innan. 
Trähusföretagens leveranser av småhus ökade under samma period med 22 procent, det visar statistiken i senaste TMF i siffror.
– Företagen närmar sig med stormsteg de nivåer som rådde innan finanskrisen 2008/2009, men faror finns dock i from av bland annat minskade ROT-avdrag, amorteringskrav och brist både på arbetskraft och kompetens, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Antal levererade småhus under första halvåret 2016 var sammanlagt 3 392 styckebyggda och gruppbyggda småhus, en ökning med 22 procent jämfört med 2015. 
Den totala orderingången för TMF: s trähusföretag, cirka 500 stycken, var sammanlagt 3 756 ordinära styckebyggda och gruppbyggda småhus under första halvåret 2016, en ökning med 10 procent jämfört med 2015.

– För närvarande är det full fart och stor orderingång. Även om antalet småhus som byggs ökar så minskar de som andel av det totala bostadsbyggandet. Samtidigt vill en majoritet av svenskarna bo i villa eller radhus. Men det finns flera sätt att bygga tätt och mycket och samtidigt erbjuda det människor efterfrågar. Här kan trädgårdsstäder med blandad bebyggelse vara en del av lösningen, säger David Johnsson.

Men husbyggarna och materialleverantörerna står också inför flera utmaningar, förutom minskade ROT-avdrag, amorteringskrav och brist på både arbetskraft och kompetens. 
– Brist på anvisning av byggbar mark, orimligt långa handläggningstider samt höga kostnader förknippat med detta, kommunal ”goldplating”, det vill säga egna regler, som försvårar för industriell produktion. Allt fler av våra medlemsföretag bygger dessutom allt oftare flervåningshus, för närvarande byggs exempelvis sjuvåningshus i trä i Skövde, och för dem handlar utmaningen mycket om bristande kunskaper i omvärlden om möjligheten att bygga i trä, säger David Johnsson. 

Kompetensbristen gäller på alla nivåer, från yrkesutbildade till tjänstemän och specialistkompetenser.
– Vi försöker arbeta med detta genom att stödja lokala utbildningsalternativ och påverkansarbete mot skolor och utbildningsgivare. Men även genom att vi exempelvis är med och finansierar en professur i träbyggande på Chalmers. Vi arbetar också inom ramen för Smart Housing Småland och med andra parter för att underlätta rekryteringen och kompetensutvecklingen. Vissa företag gör också mycket själva, exempelvis har Myresjöhus startat egen SFI, Svenska för invandrare, utbildning för att lättare kunna rekrytera nyanlända. TräCentrum har också startat en skola med inriktning mot småhusbranschen.

Exporten av monteringsfärdiga trähus minskade med 27 procent till 301 miljoner kronor under första halvåret 2016 enligt SCB:s siffror.
De största exportländerna är Norge, Japan, Tyskland och Finland.

Exporten till Norge minskade med 11 procent till 157 miljoner kronor under första halvåret 2016 och exporten till Japan minskade med 24 procent till 67 miljoner kronor.
–  Det handlar nog i huvudsak om att trycket är så stort på hemmamarknaden att man riktar huvudfokus dit. Exportfrågan är också komplicerad, bland annat eftersom det inte ens inom norden och inte på långa vägar inom EU finns gemensamma byggnormer och standarder.

Totalt levererades 1 480 lägenheter, inklusive student- och specialboende, med stomme av trä under första halvåret 2016, vilket är ungefär samma nivå som förra året.

Utvecklingen av bostadsbyggandet påverkar också direkt behovet av möbler och inredning. TMF i siffror visar att antalet levererade dörrar, fönster, trappor och golv har ökat.

Hur ser ni på framtiden? 
– Vi har ju under en mycket lång tid, i vart fall 20 år, byggt alldeles för lite. Efterfrågan är stor och behovet skriande. Om inget oförutsett inträffar borde efterfrågan vara stor under överskådlig tid. Våra medlemmar arbetar ju dessutom i stor utsträckning i trä, ett material som i ordets rätta bemärkelse har framtiden för sig, inte minst av rena miljö- och klimatmässiga skäl. Hot finns givetvis. Som tidigare nämnts är bristen på arbetskraft en stor sådan. Ökad import till och med av prefabricerade hus en annan. Det mesta pekar dock åt rätt håll, säger David Johnsson.